Fortum Sverige AB

Låg vattennivå i Skagern

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 09:09 CEST

Vattennivån i sjön Skagern kommer att vara läge än normalt under september. Orsaken är att Gullspångs kraftverk ska renoveras. Fortum uppmanar nu de som har båtar och bryggor i sjön att vara beredda på de för årstiden lägre nivåerna.

I samband med att Gullspångs kraftverk stoppas för att renoveras så kommer nivån i Skagern att sänkas med cirka 1 meter jämfört med vad som är normalt för årstiden. Sänkningen görs för att undvika att undvika spill av stora mängder vatten förbi kraftverket vilket bland annat skulle kunna skada den fisktrappa som just renoverats.

Redan under vecka 35 kommer vattennivån att börja sjunka för att som lägst nå en nivå som är cirka 1 meter lägre än normalt. Det motsvarar de nivåer som är normala i Skagern före vårfloden. Fortum räknar med att renoveringen ska vara klar i slutet av oktober, men om det blir mycket nederbörd under tiden kan vattennivån i Skagern bli hög innan arbetet avslutats.

”Det är viktigt att framförallt de som har båtar i Skagern håller uppsikt över dem så att det inte uppstår några skador. Vi har bland annat tagit en direkt kontakt med ordföranden för Skagerns Fiskevårdsförening för att nå ut med information till de som har båtar och bryggor i sjön”, säger Claes Kjörk som är ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Även om vattennivån kommer att vara lägre än normalt för årstiden så kommer den att ligga cirka 1 meter över den lägsta tillåtna nivån. Efter de 5 veckor som reparationerna beräknas ta så kommer vattennivån att åter att bli normala för årstiden.


För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.