Framtidsjorden

Låga förväntningar inför klimatmötet i Cancun -Vi har alternativen för en hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:05 CEST

När världens ledare träffas i Cancun i november är förväntningarna för ett globalt klimatavtal låga. Dagens energi- och livsmedelsproduktion fortsätter förstöra jordar, minska vattentillgången, skapa globala orättvisor och bidra till stora koldioxidutsläpp. Hur skapar vi hållbar produktion som är anpassad efter naturens förutsättningar och som är produktiv och ger oss tillräckligt med mat och energi? Vid klimatmötet i Köpenhamn blev det tydligt att det är de sociala rörelserna som har lösningarna.

Specialisterna, Gabriella Jorge1 och M. Hasnain2, är i Sverige för att presentera jordbruks- och energilösningar som är klimatvänliga, ekonomiskt gynnsamma samt socialt och ekologiskt hållbara. Lösningarna är utvecklade i Ladakh i norra Indien, ett ökenlandskap på 4000 meters höjd i Himalaya omgivet av glaciärer och i Uruguay, det lilla jordbrukslandet där större delen av marken idag domineras av nötköttsproduktion och sojaodling till foder.

-Mat och energi är två sektorer som tillsammans genererar stora mängder växthusgaser. Våra samarbetspartners i Asien och Sydamerika kan visa på alternativa vägar för en hållbar planet. Genom samarbete och genom att dela med oss av kunskapen kan vi tillsammans skapa en bättre värld, säger Christina Robertson-Pearce, ordförande Framtidsjorden.

Vi kommer att visa på alternativ som ekologisk odling, solenergi och småskalig vattenkraft från glaciärernas smältvatten, hur de fungerar i praktiken och hur det kan ge oss i Sverige nya idéer för framtiden.
Gabriella Jorge och M. Hasnain är i Sverige mellan den 18/11-7/12 och kommer besöka Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund samt Uppsala. Föreläsarna kommer bland annat vara med under ”Schysst Jul” i Stockholm 4-5/12.

För kontakt med föreläsarna, bokning av intervju eller information om program:
Josefin Blanck, projektledare
Email: josefin.blanck@framtidsjorden.se
Telefon: 08-615 00 80/ 0739-87 09 99
Adress: Götgatan 22 A, 118 46 Stockholm

 

1Gabriella Jorge är biolog och lärare på organisationen CEUTA i Uruguay. Hon arbetar med att utveckla teknik anpassad till lokala förutsättningar. Med principerna för agroekologi och matsuveränitet samarbetar CEUTA med familjejordbrukare för att utveckla ekologiskt och socialt hållbara metoder inom jordbruket.

2M. Hasnain från Ladakh Environmental Development Group i Indien arbetar med småskaliga energilösningar baserade på förnyelsebar energi. I Ladakh är effekterna av klimatförändringarna tydliga och klimatanpassade energilösningar är framtiden.

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk med medlemsorganisationer i Sverige, Asien och Sydamerika. Vi arbetar med att skapa alternativ till dagens samhällsutveckling genom lokalt anpassad teknik samt med socialt och ekologiskt hållbara metoder. För att veta mer om oss, besök: www.framtidsjorden.se