AMF

Låga fondavgifter ger högre avkastning

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 10:32 CET

Aktiefonder och blandfonder med låga avgifter har i genomsnitt haft högre avkastning än dyrare fonder. Det framgår av AMFs analys av fondstatistik från Morningstar.

Svenska aktiefonder och blandfonder med avgifter under 0,5 procent har i genomsnitt överträffat fonder med högre avgifter på både 5 och 10 års sikt. En bidragande orsak till skillnaden är att de lägre avgifterna ger mer avkastning kvar till spararna.

-   Detta tydliggör att fonder med höga avgifter i snitt inte skapar högre avkastning, utan tvärtom. Avgiften är det enda man som sparare är helt säker på. Genom att välja fonder med låga avgifter betalar man inte för mycket i onödan. En anledning till att fonder med lägre avgifter har bättre avkastning är att de har ett försprång i avkastning gentemot de dyrare fonderna, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Bland svenska aktiefonder har fonder med avgift under 0,5 procent avkastat i snitt 14 procent de senaste 5 åren och 12 procent de senaste 10 åren. Det överträffar dyrare fonder med över 1 procentenhet per år. Eftersom sparande sker under flera år får det större effekt på långsikt.

Inom globala aktiefonder är skillnaden i avkastning mellan avgiftsnivåerna inte lika tydlig. Fonder med högre avgifter levererar dock inte högre avkastning.

Den tydligaste skillnaden i avkastning mellan fonder med låga och höga avgifter syns inom blandfonder. Fonder med avgifter under 0,5 procent har i snitt under de senaste 5 och 10 åren avkastat mellan 1-2 procentenheter mer än fonder med högre avgifter. Lägst snittavkastning uppvisar blandfonder med avgifter över 1,5 procent, där skillnaden mot de billigaste fonderna på 5 år är över 4 procent-enheter i avkastning.

Se bifogad bilaga för tabell.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Anders Oscarsson, Vd AMF Fonder, 08-696 31 00, anders.oscarsson@amf.se

Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

Om undersökningen:

AMF har analyserat fondstatistik från Morningstar i de fondkategorier där svenskar har sitt största fondsparande. Analysen omfattar svenska och utländska fonder som investerar i svenska aktier, globala aktiefonder och blandfonder. Fonderna har grupperats i fyra avgiftsnivåer. För respektive avgiftsnivå har snittavkastningen på 5 respektive 10 år tagits fram ur Morningstars statistik.

Läs även AMFs Avgiftsrapport: http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Vara-fonder/Laga-avgifter/
  Aktiefonder Sverige avkastning-avgifter

I AMFs årliga Avgiftsrapport, som publicerades i våras, framgår det att fondavgifterna på den svenska fondmarknaden ligger på fortsatt höga nivåer. För aktiefonder uppgår snittavgiften till 1,50 procent. Utländska fonder har i snitt högre och fler dolda avgifter än svenska fonder. Snittavgiften för u tländska aktiefonder ligger på 1,54 procent jämfört med 1,17 procent för svenska fonder. Spararna väljer däremot allt mer fonder med lägre avgifter.