Länsstyrelsen i Stockholms län

Låga halter av kvicksilver i insjöfisk

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:57 CEST

Det är ofarligt att äta insjöfisk från de flesta av länets insjöar, konstaterar
Länsstyrelsen i en ny rapport. Mätningar visar att kvicksilverhalten är under eller långt
under EU:s gränsvärden i framför allt näringsrika slättsjöar och i Mälaren. Inget tyder
heller på att fisk från sjöar nära tätorterna innehåller höga kvicksilverhalter.

– Kvicksilverhalten i fisk från Stockholms län är generellt sett lägre än andra delar av landet,
säger Joakim Pansar, vattenekolog vid Länsstyrelsens miljö- och planeringsavdelning. En
möjlig orsak är att länets sjöar i allmänhet är betydligt näringsrikare och mindre försurade än
genomsnittet i landet.
Men det finns också sjöar med höga halter kvicksilver i fisk i Stockholms län. Det handlar om
högt belägna skogssjöar med brunfärgat vatten. I följande sjöar visar beräkningar att det finns
för höga halter av kvicksilver i fisk: Trehörningen (Österåker), Strålsjön (Nacka), Stora
Alsjön (Södertälje), Trehörningen (Huddinge), Turingen (Nykvarn), Svartsjön och Årsjön
(Haninge), Transjön och Tärnan (Nynäshamn).
Kvicksilverhalterna i fisk kan variera. En allmän tumregel är att större fiskar innehåller mer
kvicksilver än små. Är man osäker på kvicksilverhalterna i en sjö är små fiskar att föredra. Ett
för stort intag av kvicksilver kan medföra skador på hjärnan. Särskilt känsliga är foster och
småbarn. Livsmedelsverket rekommenderar därför gravida och ammande kvinnor att inte äta
abborre, gädda, gös, lake eller ål.
Rapporten ”Kvicksilver i fisk” presenterar resultat från en undersökning av kvicksilverhalten i
abborre i 25 insjöar i länet. Halterna i abborre och gädda från ytterligare 120 sjöar är
beräknade med en modell baserad på undersökningens uppmätta resultat.

Läs mer:
”Kvicksilver i fisk” och ytterligare information finns länkad från detta pressmeddelande på
www.ab.lst.se/press
För mer information kontakta:
Joakim Pansar, vattenekolog, Länsstyrelsen, tfn 08-785 46 04