AMF

Låga kostnader och ökad premieinkomst

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:52 CEST

Under första halvåret 2015 rapporterar AMF en totalavkastning på 4,1 (5,6) procent och en solvensgrad på 215 (210) procent.Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren har varit 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Premieinkomsterna har ökat med 13 procent tack vare stort kundinflöde, samtidigt som driftskostnaderna hålls fortsatt låga. AMF har under året genomfört två stora fastighetsförvärv i Finland, vilket är ett led i ökad diversifiering.

– Alla har rätt till en bra och trygg pension oavsett om man är engagerad i frågan eller inte. Som icke-valsbolag värnar vi särskilt om dem som inte är engagerade. AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att de avgifter som inte användes för att täcka våra kostnader går tillbaka till våra kunder. Under första halvåret återfördes 319 miljoner kronor. Tack vare låga driftskostnader är kostnaden per kund lägre än någonsin, vilket möjliggör våra låga avgifter, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

– I ett läge med låga räntor är det viktigt att sprida riskerna. Som ett led i detta siktar AMF bland annat på att öka fastighetsinnehavet. Under första halvåret har vi genomfört två stora förvärv i Finland och vi fortsätter att titta på andra möjligheter utanför Sverige, säger Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef AMF.

AMFs totalavkastning uppgick till 4,1 (5,6) procent under första halvåret. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,4 procent och för de senaste tio åren 7,2 procent, mätt på rullande 12 månader. Solvensgraden uppgick till 215 (210) procent vid halvårsskiftet.

Förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring uppgick till 0,13 (0,15) procent och är bland de lägsta nivåerna på marknaden.

Premieinkomsten ökade med 13 procent och uppgick till 14,0 (12,4) miljarder kronor, vilket beror på ett stort inflöde av nya kunder som tidigare sparat i bolag som inte längre är valbara.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 110,7 (94,1) miljarder kronor. Fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 3,7 av 5 stjärnor vid utgången av perioden.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 534 miljarder kronor.

NyckeltalJan-juni 2015Jan-juni 2014
Totalavkastning (%)4,15,6
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)*8,48,5
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)*7,27,5
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)**0,130,15
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)**0,030,03
Premieinkomst (Mkr)* ***14 00812 395
Solvensgrad (%)* ****215210
Koncernens totalresultat (Mkr)*****26 50311 207
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)*422 810386 367
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)*110 67494 063
Totalt förvaltat kapital (Mkr)*534 144480 830

* Per den 30 juni 2015 respektive 30 juni 2014.

** Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,2 (2,2) miljarder kronor.

**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med 5,6 (-13,8) miljarder kronor till periodens resultat.

Läs delårsrapporten i sin helhet: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information

För frågor, kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

Lena Calderon, Information AMF, 072-563 84 37, lena.calderon@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 535 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Besök AMFs medierum för mer information http://media.amf.se