Svensk Fjärrvärme

Låga prisökningar för fjärrvärmen 2010

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:41 CEST

Redan förra året stod det klart att fjärrvärmen ökat mindre i pris än alternativen de senaste tre åren. I årets Nils Holgersson-rapport är det genomsnittliga priset för alla kommuner 74,8 öre/kWh för mindre flerbostadshus. Det innebär en genomsnittlig prisökning med 3 procent (drygt 4 procent 2009), en lägre ökning än på flera år.

- Fjärrvärmekunderna har en prisvärd uppvärmningsform. Trots att priset på energi har ökat rejält de senaste åren, har fjärrvärmekunderna haft en stabil prisutveckling. Jag tolkar det som att branschen har gjort ett gediget arbete med att effektivisera sin verksamhet. Att vi dessutom gått i fronten för att Sverige ska kunna nå miljömålen är en extra bonus, säger Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärmens prisökning på dryga 3 procent för 2010 ligger över konsumentprisindex (KPI) men har betydligt lägre ökning än andra energiråvaror, som ökat 6 procent det senaste året. Fjärrvärmen behåller sin konkurrenskraft mot alternativen.

I Nils Holgersson-rapporten presenteras ett genomsnittligt pris för Sveriges kommuner. Eftersom det finns ett samband mellan små nät och högt pris, är det mer rättvisande att beräkna genomsnittspriset med hänsyn tagen till leveransvolymer. Medelpriset per levererad kilowattimme är då 72,2 öre/kWh, vilket är lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Prisspridningen mellan fjärrvärmenät i Sverige är stor, det lägsta priset är 42,83 öre/kWh, och det högsta är 101,40 öre/kWh. Spridningen beror på att priset påverkas av många faktorer som ser olika ut för olika nät. Men en majoritet av kunderna (65 procent) har ändå ett pris som ligger +/- 7,7 öre från medelpriset.

Även priskonstruktionen varierar. Sextio procent av näten har en fast priskomponent. För dem är den fasta andelen i genomsnitt 7 procent av priset eller 4,5 öre/kWh. En annan komponent är prestandapris – där priset sätts för ett år i taget utifrån förbrukning – en tredje energipris, som är en helt rörlig del. Några nät har också säsongsprissättning.

- Eftersom prisstrukturerna ser olika ut är det viktigt att man som kund tar reda på hur ens pris är uppbyggt. Det krävs för att kunna räkna ut hur mycket man kan spara på en energieffektiviserande åtgärd– både i energi och reda pengar, säger Ulrika Jardfelt.

Svensk Fjärrvärmes prisstatistik med analyser finns på www.svenskfjarrvarme.se, under rubriken Statistik & Pris.

Ytterligare upplysningar:

Annika Johannesson
, kommunikationschef: 08-677 27 07


Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.