TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Lågbudgetåtgärder för arbetslösa

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:25 CEST

Så karaktäriserar TCO:s ordförande Sture Nordh regeringens arbetsmarknadssatsningar.

-Regeringen slösar pengar på att lära arbetslösa skriva CV och gå på jobbsökarkurser när de lediga jobben är färre än någonsin, säger Sture Nordh.

-Det är bättre om yrkeskunniga kan ha kvar jobbet i skolan eller vården än att få passiva åtgärder, fortsätter Sture Nordh. Det är också bättre att yrkeskunniga löntagare engageras i investeringar som gör Sverige modernare, klimatsmartare och mer konkurrenskraftigt. Investeringar i snabbjärnvägsspår och miljöanpassningar eller omfattande utbildningssatsningar på högskolan eller i yrkesutbildning är dyrare men stärker svensk tillväxt och välfärd uthålligt.

-Om man inte gör omfattande och kvalitetssäkrade åtgärder nu upprepar vi 90-talskrisens misstag. Då permanentar vi på nytt ett stort utanförskap och en lägre sysselsättning. Det är det stora hotet mot den framtida välfärden.

-Lågbudgetprofilen präglar också stödet till de arbetslösa, fortsätter Sture Nordh. Att regeringen mitt i den värsta kris vi kommer att uppleva på decennier inte förstärker a-kassan utan låter hundratusenstals löntagare förlora jobbet utan att ha en riktig arbetslöshetsförsäkring är den största besvikelsen, säger Sture Nordh. Nu måste taket i försäkringen höjas och avgifterna sänkas avsevärt.

-Konjunkturinstitutet föreslog för två veckor sedan att 50 miljarder kronor behövdes för krispolitiken. Regeringen föreslår nu 17 miljarder kronor. Det regeringen föreslår räcker inte. Det är för lite pengar totalt och det man föreslår är av för låg kvalitet.

För mer information, kontakta
Sture Nordh, TCOs ordförande, 070-346 23 28
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, 08-782 92 88