Arbetslivsinstitutet

Lågkonjunktur medför permanent utsortering

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:25 CEST

En förklaring till att sjuktalen minskade under 1990-talets början var att personer med ökad risk för sjukskrivning ställdes utanför arbetsmarknaden under lågkonjunkturen.
– Om man följer in- och utflödet på arbetsmarknaden kan man se att människor med problem sorterades bort vid lågkonjunkturen. De kom inte tillbaka i jobb vid högkonjunkturen, säger Tomas Hemmingsson, forskare vid Arbetslivsinstitutet.
Det finns ingen enskild förklaring till varför sjuktalen varierar med konjunkturerna. I rapporten Samband mellan sjukskrivning och arbetslöshet som ingår i antologin Den höga sjukfrånvaron -sanning och konsekvens, visar Tomas Hemmingsson att utflödes- men inte inflödeshypotesen stämmer. Utflödeshypotesen säger att personer med olika begränsningar, exempelvis sjuklighet, ställs utanför arbetskraften under dåliga tider. Inflödeshypotesen säger att samma personer återfår sysselsättning under goda tider.

– Det ökande antalet fall av långtidssjukskrivningar sedan slutet av 1990-talet kan inte förklaras av att personer med ökad risk för långtidssjukskrivning har återinträtt på arbetsmarknaden, säger Tomas Hemmingsson.

De ökade sjukskrivningar vi sett de senaste åren kan, menar Hemmingsson, ses som ett uttryck för en ökad tendens till utstötning av personer som inte fungerar optimalt i sin yrkesutövning.

– Vi ser tecken på att arbetsplatserna har svårare att ta tillbaka individer med hälsoproblem, säger Tomas Hemmingsson.


Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se


Kontaktpersoner
Forskare
Tomas Hemmingsson
Tel: 08-619 6906
E-post: tomas.hemmingsson@arbetslivsinstitutet.se