Teknikföretagen

Lågkonjunktur väntas för industrin

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:00 CET

Så här i början av en lågkonjunktur är det alltid oklart hur snabb och djup den blir. Erfarenheten visar också att kraften i den brukar underskattas. Oförmåga, särskilt i Europa, att hantera bank- och skuldkrisen har också ökat risken för en mer självgenererande och därför djup nedgång. – Lika klart som att konjunkturen nu försämras är att den skuldsanering som på ett eller annat sätt krävs också kommer att påverka hushåll, företag och offentlig verksamhet negativt framöver, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Teknikföretagens konjunkturprognos för 2012 visar på stora skillnader mellan olika länder och marknader, exempelvis mellan tillväxtländer och traditionella industriländer. Tillverkningen i Sverige påverkas framförallt av utvecklingen i Europa, där vi fortfarande säljer och köper in mest. USA kan möjligen överraska positivt då utsikterna för industrins investeringar där inte är lika negativa som i Europa, enligt Teknikföretagens prognos.

En särskild undersökning som gjordes i slutet av oktober visar att underleverantörer till bilindustrin redan märker av en minskad efterfrågan. De räknar med att nedgången tilltar under våren 2012. Bilden av en näraliggande försämring av efterfrågan är ännu tydligare bland leverantörer till maskinindustrin.

– Att underleverantörerna själva räknar med försämrad efterfrågan och att försäljningen och antalet anställda minskar nästa år, understryker vår bedömning att vi nu går in i en ny lågkonjunktur, avslutar Anders Rune. Observera att Teknikföretagens prognos 2012 endast utgår från hittills kända effekter av bank- och skuldkrisen.

Prognosen presenteras av Anders Rune på Elmia Subcontractor i Jönköping kl. 11.00 i dag, scenen i Hall D. Anders Rune finns tillgänglig på Elmia från kl. 09.00för ev. frågor. Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns även på www.teknikforetagen.se.

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.