Almega

Lågt intresse för begränsad vinstutdelning

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:50 CEST

Intresset för regeringens nya aktiebolagsform med begränsad vinstutdelning väcker inget större intresse bland remissinstanserna. Det visar en sammanställning som Almega gjort.

- De mest frekventa invändningarna är att förslaget inte fyller något behov, att det blir problem med kontroll och gränser och att förslagen kommer i konflikt med EG-rätten, menar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Konkurrensverket menar i sitt remissyttrande att de nya bolagsformerna troligen inte kommer utnyttjas. Det beror bland annat på att utdelningsförbudet inte gör det intressant att satsa kapital på verksamhet på uppdrag av kommuner och landsting eftersom det innebär för stora risker. Även konkurrensneutraliteten mellan de olika företagsformerna ifrågasätts av konkurrensverket.

- Förslaget driver i praktiken svenska vårdföretag, som vill bedriva sjukhusverksamhet, utomlands. Detta med tanke på överenskommelsen nyligen mellan regeringen och stödpartierna att sjukhusverksamhet endast ska få säljas till företag som inte önskar vinst, menar Ulf Lindberg.

En annan av nackdelarna med ”icke vinstutdelande ” förtag är att de riskerar att bli ineffektiva. Det säger åtminstone Vårdförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Läkarförbund, Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet m fl.

Malmö Tingsrätt har noterat att de synpunkter man fått in från aktörer inom barnomsorg, skola och äldrevård, som förslaget är riktat mot, uttryckt skepsis mot behovet av en ny aktiebolagsform.

- Inte heller våra medlemsföretag har visat någon större entusiasm för regeringens planer på nya aktiebolagsformer, säger Ulf Lindberg. Tvärtom har det skapat en hel del oro främst bland mindre vårdföretag och friskolor. Hela förslaget verkar sakna förankring i verkligheten och jag hoppas att regeringen lyssnar på remissinstanserna och lägger ner förslaget.


Kontakt: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51

Hela sammanställningen finns att läsa på www.almega.se/presservice


Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega.