Pharma Nord

Lågt vitamin D är inte bra för hjärtat

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:53 CEST

I en storskalig analys av mer än 10.000 danska manliga och kvinnliga frivilliga, som rekryterades till en undergrupp i Copenhagen City Heart Study och följdes under 29 år, observerade forskarna de högsta talen på potentiellt dödlig hjärtsjukdom hos dem med de lägsta nivåerna av vitamin D. Forskare från flera danska universitetssjukhus jämförde nivåer av D-vitamin med förekomsten av olika hjärtproblem och fann att personer med de lägsta vitaminnivåerna hade en 40% ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, en 64% ökad risk för hjärtinfarkt, en 57% ökad risk för tidig död och en 81% ökad risk för dödlig ischemisk hjärtsjukdom och/eller ischemisk hjärtsjukdom. Deras resultat bygger på enkäter, blodprover och fysiska undersökningar under 29 års uppföljning.

Bekräftas i två meta-analyser
För att bekräfta sina resultat utförde forskarna två separata metaanalyser av tidigare och nya befolkningsstudier som jämför D-vitaminnivåer och risken för ischemisk hjärtsjukdom/för tidig död. I en meta-analys ingick 18 allmänna befolkningsstudier med sammanlagt 82.982 deltagare och den visade en 39% ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom med de lägsta D-vitaminnivåerna. Den andra meta-analysen bestod av 17 studier med totalt 17.155 deltagare och jämförde D-vitaminnivåer med risk för tidig död. Här fann forskarna en 46% ökad risk hos personerna med lägst nivåer av D-vitamin.

Bevis på en hypotes
Det har länge ansetts att vitamin D spelar en roll för hjärthälsan. För över 30 år sedan ställde Robert Scragg, professor i epidemiologi och biostatistik vid University of Auckland, Nya Zeeland, hypotesen att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom. Sedan dess har flera befolkningsstudier visat ett invert förhållande mellan förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar och vitamin D-status. Den nya danska studien föreslå
r inte användning av tillskott med vitamin D, eftersom det endast är en observationsstudie, men med tanke på att majoriteten av Européerna inte kan få tillräckligt med D-vitamin året runt genom solljuset, kan tillskott av vitaminet eller berikning av livsmedel vara lämpliga åtgärder.

Källa:
Arterioscler Thromb Vasc Biol. (Ahead of print): doi: 10,1161 / ATVBAHA.112.248039


Om D-Pearls
Under de senaste åren har D-vitamin lockat en stor mängd forskare, kanske främst för att studier visat hur viktigt detta näringsämne är för till exempel väl fungerande immunsvar, benstyrka och kardiovaskulär hälsa. D-Pearls är ett kosttillskott som innehåller 20 eller 38 mikrogram naturligt D3-vitamin i mjuka gelatinkapslar. För att öka den biologiska tillgängligheten av tillskottet lösesD-vitaminet upp i olivolja. Studier har visat att vitamin D absorberas lättare när det dispenseras i en lipid av något slag.