Statens folkhälsoinstitut

Lågutbildad medelålders kvinna i glesbygd den typiska rökaren

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:00 CEST

Rapporten ”Minskat bruk av tobak – var står vi idag” konstaterar att det krävs stora insatser för att nå riksdagens fyra delmål om ett minskat tobaksbruk till 2014. Det delmål som man kommit längst med är att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. Något som främst beror på rökförbudet på restauranger och serveringar.

Eftersom tobaksfrågan långt ifrån är löst är det viktigt att det förebyggande arbetet fortsätter. Idag kan 70 procent av landets vårdcentraler erbjuda rökavvänjning och förhoppningen är att också kommunerna ska följa landstingen in i ett aktivt arbete och tydligt ta ställning mot tobak. Kommunerna kommer vara en mycket viktig aktör för att nå delmålen till 2014.

- Statistiken i rapporten talar sitt tydliga språk, det är de mest sårbara grupperna i samhället som röker. Det finns stora sociala skillnader i rökvanorna. Ju kortare utbildning kvinnor och män har, desto större andel röker varje dag, säger Åsa Lundquist, tobaksutredare.

Den genomsnittliga rökaren kan beskrivas som en medelålders kvinna som oftare än den icke rökande kvinnan är lågutbildad, låginkomsttagare, förtidspensionär eller långtidssjukskriven. Hon bor i en hyresrätt i ett glest befolkat område och har flera ohälsosamma levnadsvanor. Trots att den typiska rökaren är kvinna så har ändå andelen rökande kvinnor minskat de senaste åren.

Den typiske snusaren kan utifrån statistiken beskrivas som man i 30 - 40 års ålder och är oftare än den icke snusande mannen lågutbildad, yrkesarbetande eller långtidssjukskriven och boende i glesbygd. Förutom sitt snusbruk röker även den typiske snusaren då och då och har även han flera andra ohälsosamma levnadsvanor. Trots att rökningen minskar i Sverige är det totala tobaksbruket högt, eftersom många som röker även snusar, särskilt män.

När rökning och snusning slås ihop blir andelen tobaksbrukare betydligt högre bland män än bland kvinnor. Varje dag använder 32 procent av männen och 18 procent av kvinnorna tobak.

Rapporten ”Minskat bruk av tobak – var står vi idag” finns tillgänglig på www.fhi.se


För ytterligare information:
Åsa Lundquist, tobaksutredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 25
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52