Nordiska Investeringsbanken (NIB)

Lån till lettiska sjukhus

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:16 CET

Nordiska Investeringsbanken (NIB) avtalade den 1 november om lån till fyra sjukhus och ett universitet i Lettland. Lånen uppgår totalt till 18 miljoner euro. Investeringarna utgör en del av ett storskaligt program för att modernisera den lettiska hälsovårdssektorn. - NIB stöder moderniseringen av social infrastruktur som är nödvändig för fortsatt hållbar och balanserad ekonomisk utveckling i Lettland. En stark social infrastruktur är en viktig förutsättning för högre levnadsstandard och landets ekonomiska konkurrenskraft, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm. Regeringarna i de baltiska länderna, som blev medlemmar i NIB år 2005, lägger vikt vid att utveckla hälsovårdssektorn. Tidigare i år avtalade NIB om ett lån till ett sjukhus i Tallinn i Estland.