SBAB

Lån till rörlig ränta fortsätter att dominera

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 11:30 CEST

Riksbankens sänkningar av styrräntan har drivit ner de rörliga boräntorna och det skapar stor efterfrågan på lån till rörlig ränta. I april var andelen lån till rörlig ränta 61 procent. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Hittills i år (januari-april) har i genomsnitt 65 procent av SBAB:s nya lån till privatkunder tagits till rörlig ränta. I april minskade andelen till 61 procent. Lån med korta bindningstider (1-4 år) ökade till 30 procent och de längre bindningstiderna (5-10 år) ökade sin andel från 6 procent i mars till 9 procent i april.

Det finns ett tydligt, mer långsiktigt, samband mellan hushållens val av bindningstider och skillnaden mellan bunden och rörlig ränta (se diagrammet). Vidgad skillnad mellan bunden och rörlig ränta har följts av växande andel rörliga bolån. I mars, och mer tydligt i april, sjönk däremot andelen rörliga lån trots vidgat gap.

- I månadsskiftet mars /april låg de bundna räntorna på mycket låg nivå. En femårsränta hos SBAB var då 4,30 procent. Kunderna uppfattade nog detta som ett övergående fenomen, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom i SBAB. Många som funderat på att ta ett bundet lån bestämde sig för det. Även efter den första höjningen av den bundna räntan en vecka in i april betraktades nog bundna räntor fortfarande som låga och nya kunder valde i högre utsträckning bundna lån, fortsätter Barbro Wickman-Parak.


I slutet av mars var skillnaden mellan ett SBAB-lån bundet på fem år och ett rörligt lån 0,95 procentenheter. Riksbankens räntesänkning i april har dragit ner den rörliga räntan till 3,10 procent. Samtidigt har de bundna räntorna fortsatt uppåt och en femårsränta hos SBAB ligger sedan slutet av april på 4,90 procent.

- Gapet mellan bundna och rörliga lån har ökat högst väsentligt och kommer förmodligen att vidgas ytterligare. Därför finns det anledning att vänta sig att rörliga räntor kommer att bibehålla sin dominans framöver. Med vår prognos för Riksbankens styrränta och därmed den rörliga bolåneräntan är det idag inte fördelaktigt att välja längre löptider, säger Barbro Wickman-Parak.


För mer information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se


För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00