Riksgäldskontoret

Lån till stora företag inom fordonsindustrin

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2009 13:18 CET

Riksgälden kommer från den 15 februari att kunna pröva ansökningar om så kallade undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.Företagen ska ha verksamhet i Sverige och en omsättning på minst 500 miljoner kronor. Syftet med lånen är att kunna hantera en snabbt uppkommen kris i något av företagen. Villkoren för lånen är strikta. Företagen ska bland annat lämna fullgoda säkerheter och betala tillbaka lånen inom sex månader. Innan lånen betalas ut ska de godkännas av regeringen och EU-kommissionen. Riksdagen har beslutat att den totala ramen för undsättningslånenkan varahögst 5 miljarder kronor. Företag med en lägre omsättning än 500 miljoner kronor och medfärre än 250 anställda har möjlighet att ansöka om lån hos Almi. Frågor besvaras av: Magnus Thor, avdelningschef Garantier och krediter, 08613 46 28 Erik Sjulander, biträdande avdelningschef, 08 613 46 51