Lånbyte i Sverige AB

Lånbyte lanserar nytt räntebrev och ränteindex

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:01 CET

Räntebrevet november 2013


ECB sänkte räntan

I november sänkte Europeiska Centralbanken (ECB) räntan, vilket i förlängningen påverkar den svenska exporten och det i kombination med den extremt låga inflationen sätter ytterligare tryck på riksbanken att sänka nu i december, säger Jonathan Sonning, sparekonom på Lånbyte.se

För befintliga bolånetagare innebär en sänkning lite lägre kostnader. ECB:s sänkning driver även ner de svenska marknadsräntorna, menar Sonning. Men om de lägre räntorna driver upp bostadspriserna så är det ett problem för nya köpare.

Avanza går in

Vi på Lånbyte.se har funderat när Avanza skulle gå in på bolånemarknaden och nu gjorde företaget det, även om det är begränsat till höginkomsttagare med mycket sparkapital. Den lilla grupp som har tre miljoner i sparkapital och är villiga att flytta över det till Avanza får dock en väldigt bra ränta, reporäntan plus knappt en procent, säger Jonathan Sonning

Att räntan blir kopplad till reporäntan, istället för STIBOR, tycker vi är spännande då banken själv inte kontrollerar den siffran. Vanligtvis är listräntan och rabatten oftast är kopplad kundernas verkliga bolåneränta.

En tydlig koppling till god ekonomi ger sunda signaler till konsumenterna. Kan fler banker ta efter och visa tydligt att ett visst sparkapital kan ge rabatt vore det bra för transparensen och konsumenters individuella villkor.

En ordnad ekonomi bör leda till en lägre boränta, säger Jonathan Sonning.

Reaktioner från kunderna

Under november fanns en stark reaktion från kunderna när Swedbank höjde samtliga sina räntor med 0,25%. Lånbyte.se noterade ett ovanligt högt inflöde av Swedbankkunder. Extra personal kallades in för att klara rushen.

Vi tycker det är roligt att konsumenterna gärna kommer till oss när de upplever att villkoren ändras, säger Jonathan Sonning

Kritiken från kunderna och media som följde när inga andra banker följde efter fick till slut Swedbank att backa. Lånbyte.se såg en liknande reaktion, om än mindre, från kunderna under sommaren när SEB justerade sina rabatter och räntor. Att bankerna tar till sig av kundernas kritik måste man i slutändan ändå se som något positivt, säger Jonathan Sonning

Finansinspektionen

Finansinspektionen flaggade för nya regler gällande riskvikterna som skulle höjas från 15% till 25%. Detta skulle innebära att det blev dyrare för bankerna att finansiera bolån och i förlängningen skulle räntorna höjas. Det var detta Swedbank enligt egen uppgift reagerade på när banken höjde räntorna.
Finansinspektionen har tidigare infört ett bolånetak på 85 % av bostadens värde och flaggar dessutom för nya förändringar. Även regeringen tittar på nya sätt att beräkna ränteskillnadsersättning, vilket skulle göra det billigare att lösa bundna lån. Man kan säga att det har skett och fortsätter ske relativt stora förändringar i förutsättningarna på bolånemarknaden, avslutar Jonathan Sonning

Lånbyte lanserar nytt ränteindex 2013

Det skrivs ofta mycket om listräntor och ränterabatter men vad har kunderna egentligen för räntor? Det är något som vi tycker är intressant säger Jonathan Sonning. Vi har utgått från vilken ränta kunderna har rapporterat in till oss när de anmäler sig till tjänsten. Därefter har vi sammanställt den, räknat ut snitt och jämfört med bankernas historiska listpriser. Ränteindexen hittar du här.

Lånbyte.se är en oberoende aktör som jobbar för att sänka räntan på ditt bolån. Vårt oberoende gör att vi kan förhandla med alla banker i Sverige. Att ansöka om ett erbjudande är alltid kostnadsfritt och du behöver inte nödvändigtvis byta bank.

Kontakt:

Jonathan Sonning

E-post: jonathan.sonning@lanbyte.se

Tel: 08-121 361 11

Mobil: 0739969221