Riksgäldskontoret

Lånebehov enligt prognos i juni

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:38 CEST

Statens betalningar i juni gav ett överskott på 2,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) visade ett överskott på 3,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor mindre än beräknat. Räntebetalningarna för statsskulden var ca 1 miljard kronor lägre än förväntat, men det rör sig om en förskjutning av betalningar mellan juni och juli.

För tolvmånadersperioden t.o.m. juni uppgick lånebehovet till 41,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av juni 1 231 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för juli publiceras den 6 augusti 2004, kl. 9.30.

För mer information:

Sofia Olsson , tel 08-613 47 47

Tabell med siffror över utfallet
http://hugin.info/133745/R/952037/135199.pdf