Riksgäldskontoret

Lånebehov enligt prognos i november

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:36 CET

Statens betalningar under november gav ett lånebehov på 300 miljoner kronor, vilket är 700 miljoner mindre än prognostiserat.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 100 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljard mindre än beräknat. Huvudorsaken till det mindre lånebehovet är mindre utbetalningar från statliga myndigheter. I motsatt riktning verkade mindre skatteinbetalningar och större nettoutlåning till statliga myndigheter och verk. Räntebetalningarna på statsskulden var i stort sett enligt prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. november uppgick lånebehovet till 60,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av november 1229 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för december och för helåret 2003 publiceras den 12 januari 2004, kl. 9.30.1 En reviderad prognos för lånebehovet 2004 publiceras den 25 februari 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Lars Hörngren, tel 08-613 47 36

1 Publiceringsplan för 2003 finns på kontorets webbplats (www.rgk.se). Den kan också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden (SDDS).