Bengtsfors kommun

Låneskulden rasar för Bengtsfors

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:23 CET

Bengtsfors kommuns låneskuld har mellan januari 2004 – november 2006 minskats från 206 mkr till 98 mkr.

Detta följer i stort sett den planering som upprättades år 2004 där det förutsades att låneskulden skulle nå
under 100 mkr i början på år 2007.

Den höga amorteringsnivån har möjliggjorts genom dels stora positiva resultat i linje med den nödvändiga anpassningen som skett till minskade framtida
hyresintäkter och dels en låg investeringsnivå i förhållande till de årliga avskrivningarna.

Under år 2004 bytte kommunen finansiell strategi och valde att ha en stor andel rörliga räntor på sina lån då vetskap fanns att dessa lån ändå snart skulle kunna amorteras. Den rörliga räntenivån har under perioden legat på mellan 1,6 % - 2,5 % och kraftigt understigit den bundna. Genom god planering har
kommunen sparat mellan 2-3 mkr i räntekostnader.
Den mer än halverade låneskulden innebär lägre årliga kostnadsräntor på ca 3-4 mkr.

- Kommunens finansiella status har kraftigt förbättrats och man står nu bra rustad för framtiden, säger kommunens ekonomichef Sten-Inge Lilja.

Eventuella frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Bengtsfors kommuns ekonomichef Sten-Inge Lilja, tfn 0531-52 60 31 alt 0709- 37 70 31 eller via e-post sten-inge.lilja@bengtsfors.se

För Bengtsfors kommun
Sofia Magnusson
Kommuninformatör

Läs mer om Bengtsfors på
www.bengtsfors.se