Försäkringskassan

Lång tid innan brottsoffer återhämtar sig

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 15:30 CET

För många brottsoffer tar det lång tid innan de lyckas återgå till ett normalt arbetsliv. Utgifterna för sjukpenning till brottsoffer i Stockholms län är nära dubbelt så höga som för ett genomsnitt av befolkningen i länet. Det visar studien Brottsoffers ohälsa, som utförts av FoU-samordnare Karin Améen vid Försäkringskassan i Stockholms län.

Studien visar att brottsoffergruppen redan före brottstillfället har 50 procent fler sjukpenningdagar än den genomsnittlige stockholmaren. Två år efter brottets inträffande har den siffran stigit till 80 procent. Det är främst kvinnor som står för ökningen.

Utbetalningarna för ohälsan är ganska jämt fördelad mellan olika brottstyper. Grovt räknat är utgiften för ohälsan i brottsoffergruppen drygt 32000 kronor per person och år efter brottet, vilket kan jämföras med den genomsnittliga utgiften per person på 17500 kronor.

Studien, som har finansierats av Brottsofferfonden, omfattar drygt 1000 personer. Den kan läsas i sin helhet på www.forsakringskassan.se/stockholm under publikationer/grönabandserien.

För vidare information
Karin Améen
08 – 676 14 32

Presskontakt
Bror Karlsson
08 – 676 10 77
070 – 641 19 63

Webbplatser
www.forsakringskassan.se