Konsumentverket

Lång väntan för skuldsatta att få hjälp

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:36 CEST

I 100 av landets kommuner tvingas människor med ekonomiska problem vänta i en månad eller mer på hjälp från en budget- och skuldrådgivare. Oacceptabelt, menar Konsumentverket och efterlyser ökade resurser.


Enligt skuldsaneringslagen måste varje kommun ha budget- och skuldrådgivning för sina invånare. Men en undersökning som Konsumentverket gjort för andra året i rad visar att många kommuner inte når upp till detta i tillräcklig omfattning.

Till att börja med saknas budget- och skuldrådgivning helt i tio kommuner, dubbelt så många som vid förra årets mätning, trots att det är en lagstadgad verksamhet.

När det gäller väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varierar det kraftigt mellan kommunerna med allt ifrån en vecka till upp till två år. Mer än en tredjedel, det vill säga 100 kommuner av de 280 kommuner som har budget- och skuldrådgivning har en väntetid på en månad eller mer.

Resultatet visar också att det är de största kommunerna som erbjuder minst budget- och skuldrådgivning per invånare. Medelvärdet i landet är 3,2 minuter per person och år medan de största kommunerna endast erbjuder 2,9 minuter. 22 kommuner erbjuder mindre än en minut per invånare och år.

Vidare konstateras att skuldsanering upptar en allt större del av budget- och skuldrådgivarnas arbetstid. Det har skett på bekostnad av rådgivningsarbetet. Det förebyggande arbetet ligger på en fortsatt låg nivå. 123 kommuner har svarat att de inte arbetar förebyggande överhuvudtaget.

- Jag menar att det inte är acceptabelt att en person i en akut svår ekonomisk situation ska behöva vänta i över en månad eller mer för att ens få träffa en budget- och skuldrådgivare. I synnerhet inte när vi är mitt uppe i en finanskris där många har förlorat jobbet och har svårt att betala sina skulder. Det är heller inte rimligt att den hjälp du får beror på var i landet du bor, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör och KO.


Kontaktpersoner

Cathrin Lundqvist, tel 054-19 41 06 och Helena Olofsson, tel 054-19 40 99, informationsavdelningen, Karin Hällsten, avdelningen för privatekonomi, tel 054-19 40 57

Läs merKommunernas budget- och skuldrådgivning - en lägesbeskrivning 2009(PDF-fil)