Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Lång väntan på första jobbet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:50 CET

Tiden till det första inträdet på arbetsmarknaden har sedan 1980-talet förlängts för både ungdomar och invandrade. Bland dem som föddes i slutet av 1960-talet hade 70 procent haft ett första riktigt arbete innan de fyllt 21. För dem som föddes i början av 1980-talet var denna siffra runt 45 procent.

Nu presenteras unika data som visar tiden till det första arbetet för ungdomar och invandrade i årets rapport från SNS Välfärdsråd, Fritt inträde? Ungdomars och invandrades väg till det första arbetet.

Det senare inträdet bland ungdomar förklaras till stor del av att fler utbildar sig längre. Invandrade ägnar ofta lång tid åt SFI och annan kompletterande utbildning. Fördröjningen beror inte på strukturomvandling i traditionell mening. Istället anställs färre riktigt unga och nyanlända inom varje bransch. För invandrare är det stora variationer beroende på var i världen man är född, men det har skett en fördröjning av inträdet för de flesta grupper.

Den andel av en årskull som aldrig slutför gymnasiet har ökat till 20 procent. Det i kombination med att det tar allt längre tid för dem att komma in på arbetsmarknaden gör förändringar angelägna.

Föreslagna åtgärder
SNS Välfärdsråd föreslagna åtgärder för ökat inträde på arbetsmarknaden:

* det yrkesinriktade gymnasiet bör reformeras för att erbjuda en så snabb väg som möjligt till arbete
* tydlig information om vilka utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden
* sänkta ingångslöner för dem utan erfarenhet, som kan kompenseras av en högre lön senare i arbetslivet
* förbättringar av stödet från arbetsförmedlingen.

SNS Välfärdsråd 2006 består av fil dr Olof Åslund (ordförande), forskningsledare SNS, professor Robert Erikson, Stockholms universitet, fil dr Oskar Nordström Skans, och ekon dr Anna Sjögren, Institutet för Näringslivsforskning.

För frågor var god kontakta: Rebecca Krus, informatör, tel nr 08-507 025 55, mobil nr 0708-97 66 17 eller e-post rebecca.krus@sns.se.

Beställ eller ladda ner rapporten här: http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=1136