Ekobrottsmyndigheten

Långa fängelsestraff för grova skattebrott, grova bokföringsbrott samt grovt penningtvättbrott

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2016 10:49 CEST

Långa fängelsestraff för grova skattebrott, grova bokföringsbrott samt grovt penningtvättbrott

Södertörns tingsrätt dömde i deldom (mål nr B 14753-15) den 13 juli 2016 två tilltalade till fem års fängelse respektive tre års fängelse för avancerat brottsupplägg med skenbolag för att undandra staten mervärdesskatt i samband med handel med telekomvaror (mobiltelefoner mm). Det totala skatteundandragandet som de tilltalade döms för uppgår till ca 21 miljoner kronor.

Frågor om domen besvaras idag den 19 juli av chefsåklagare Thomas Langrot, Ekobrottsmyndigheten i Stockholm på telefonnummer: 010-562 91 63.

Presstjänsten nås på 070-250 44 29

Fakta brottsrubriceringar

Skattebrott

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

Bokföringsbrott

Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

Penningtvätt är att vidta olika åtgärder för att dölja att pengar kommer från brottslig gärning.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.