FAO

Långlinefiskare fångar färre ... fåglar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:37 CEST

Regler krävs för skydd av havsfåglar vid nätfiske

22 september 2008, Rom - De skyddsåtgärder som införts de senaste åren och syftar till att rädda havsfåglar från långlinefiske har gett resultat. Antalet havsfåglar som dödas oavsiktligt har minskat. Experter vill nu införa liknande skyddsåtgärder i samband med andra former av industriellt fiske i områden där havsfåglar är särskilt utsatta.

Enligt siffror som inrapporterats till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är skyddsåtgärderna för att minska så kallad bifångst framgångsrika. Under 2002 dödades 1600 havsfåglar, varav 1500 albatrosser, av långlinefiske i Chile. Under 2006 var siffran nere på noll. En liknande utveckling skedde i södra ishavet runt Antarktis där 6500 havsfåglar dödades under 1996, men ingen under 2007. Även i Australien har framsteg uppnåtts, där antalet havsfåglar som dött i samband med bifångst har minskat från 2000 till 200.

Tio länder planerar eller genomför åtgärder som syftar till att minska fiskets inverkan på olika havsfåglar, speciellt albatrosser och stormsvalor. Dessa länder är Sydafrika, Australien, Chile, Kanada, Brasilien, Japan, Uruguay, USA, Argentina och Namibia. Åtgärderna inryms antingen i nationella handlingsplaner, eller i internationella handlingsplaner framtagna av FAO. Dessa godkändes av medlemsländerna år 1999 och syftar till att minska bifångsten av havsfåglar i samband med långlinefiske.

Mer effektivt

I början av september anordnade FAO en konferens i Bergen i Norge, som syftade till att hjälpa länderna att genomföra handlingsplanerna. Bland annat föreslogs riktlinjer för att utöka skyddsåtgärderna som används vid långlinefiske till att även gälla vid trålning och vid användning av bottengarn i områden med stort antal havsfåglar.

Utan skyddsåtgärder kan fiske ha en skadlig inverkan på många redan hotade havsfågelarter. Särskilt allvarlig är situationen för albatrosser, eftersom 18 av de 22 arter som finns är utrotningshotade. Men det finns hopp. "Om fiskeindustrin och myndigheterna samarbetar kan fiskets skadliga inverkan minskas", understryker Francis Chopin på FAO:s avdelning för fiske.

Långlinefiske används för att fånga bland annat tonfisk, svärdfisk och segelfisk. I samband med långlinefiske drar fiskebåtarna långa linor efter sig, med upp till 2500 agnade krokar. Havsfåglarna som följer fiskebåtarna dyker efter agnarna och fastnar i de oskyddade krokarna. I samband med trålning har stora fåglar som albatrosser och stormsvalor svårt att undvika fiskelinorna. Vid användning av bottengarn riskerar dykande havsfåglar att fastna i näten.

Paraplysystem

I Chile används en effektiv metod för att skydda havsfåglarna vid långlinefiske av patagonisk isfisk. Metoden är ett så kallat paraplysystem där krokarna buntas ihop av konformade nätomhöljen som hindrar fåglarna från att ta betet när långlinorna släpps överbord.

Metoden utformades ursprungligen för att skydda valar, men den har visat sig effektiv i skyddandet av havsfåglar. Det finns även andra metoder, till exempel kan fiskebåtarna dra luftvimplar efter sig. Dessa skrämmer bort fåglarna och förhindrar dem från att dyka efter de agnade krokarna.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

FAO Fisheries and Aquaculture Department

International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries

FAO och fiskefrågor