SBAB

Långsam minskning av storbankernas dominans på bolånemarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 15:00 CEST

Trenden med en långsam minskning av storbankernas dominans på bolånemarknaden fortsätter . De fyra storbankerna behåller dock ett fast grepp om bolånemarknaden, med en marknadsandel om nära 92 procent. Vart tredje hushåll anlitar Föreningssparbankens bolånejätte Spintab.

– Storbankerna har börjat ta bolånemarknadens utmanare på allvar. Att döma av annonserade räntenivåer har både SEB och Nordea sänkt sina vinstmarginaler något på samtliga lån med bindningstider, säger Peter Gertman, vice vd på SBAB.

Under de senaste fyra åren har storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll minskat från 94,5 procent till 91,7 procent. En viktig orsak är att utmanarna erbjuder bättre räntevillkor. Storbankernas utannonserade ränta har i genomsnitt varit 0,39 procentenheter högre än SBAB:s under den senaste tolvmånadersperioden.*

Så här fördelade sig marknadsandelarna** gällande utlåning till hushåll mellan de fyra storbankerna och SBAB (%):
1998 1999 2000 2001
Spintab 36,5 35,5 34,5 33,5
Stadshyp 31,0 30,0 29,0 29,5
Nordea 15,0 15,5 16,5 16,0
SEB 12,0 12,5 13,0 13,0
Totalt 94,5 93,5 93,0 92,0
SBAB 5,0 6,0 6,6 7,5

* Genomsnittlig skillnad mellan storbankernas och SBAB:s utlåningsräntor. Beräknad på tre bindningstider (rörlig ränta samt lån med bindningstid på två respektive fem år) vid sex olika mätpunkter under den senaste tolvmånadersperioden.

** Källor: Riksbankens statistik och hypoteksinstitutens delårsrapporter (2002).