Umeå kommun

Långsiktig planering av för- och grundskola i Bullmark, Bodbyn och Botsmark

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 07:51 CET

Onsdagkväll 27 januari hölls föräldramöte om den pågående utredningen av för- och grundskola i Bullmark, Bodbyn och Botsmark. Vid mötet presenterades statistik, prognoser och bedömningar av alternativ som ska bidra till hög kvalitet på utbildningen för barn och elever på lång sikt.

- Utredningen bygger på vår samlade bedömning av vad som ger en hög utbildningskvalitet för barnen och ekonomisk bärkraft på lång sikt, säger Erik Nordahl, för- och grundskolechef för område centrum/norr.

- Nu har föräldrar fått information om utredningen och de hade synpunkter som vi ska ta med oss i den fortsatta utredningsprocessen, bland annat restider, säger Erik Nordahl.

Prognoserna visar på små volymer av elever i åldrarna 6-12 år i Botsmark och Bodbyn under många år framöver vilket gör verksamheten sårbar ur flera perspektiv. Närhet till hemmet är samtidigt en viktig faktor för framför allt de yngre eleverna.

Andra viktiga kvalitetsaspekter som är bärande för en bra utbildning är behöriga lärare, fungerande vikariehantering, kollegialt lärande och möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning. Verksamheten behöver en viss volym för att ge möjligheter till relationer och personlig utveckling för eleverna och inte minst ekonomisk bärkraft för att kunna bedrivas med tilldelade resurser.

- Alla dessa delar är viktiga för att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen som ska komma barnen och eleverna till gagn. Utredningen pekar på ett antal alternativ för samtliga tre byar som för- och grundskolenämnden kan ta ställning till, säger Erik Nordahl.

Processen fortsätter med facklig samverkan och information i för- och grundskolenämnden. Ärendet ska till nämnden för inriktningsbeslut i slutet av februari, när de politiska partierna haft möjlighet att föra dialog med medborgare och i partigrupperna.

På förskolorna och skolornas webbplatser i berörda byar kan vårdnadshavare och andra intresserade ta del av det informationsmaterial som presenterats samt ställa frågor som samlas och besvaras på webben. Exempelvis: www.skola.umea.se/bodbyn


Bakgrund:

Kommunfullmäktige har gett uppdrag till samtliga nämnder att ser över sin lokalanvändning och investeringsplaner. För- och grundskolenämnden har i sin tur gett uppdrag till förvaltningen att under 2015 ta fram förslag för långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för området som berör Bullmark, Bodbyn och Botsmark.


Mer information:

Erik Nordahl
För- och grundskolechef område centrum/norr
 070-256 23 53Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.