Statens offentliga utredningar

Långsiktigt arbete ska bryta traditionella könsmönster i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:37 CET

För att bryta traditionella könsmönster i skolan måste genomgripande och långsiktiga förändringar genomföras.
- Vi måste sluta med punktinsatser och kortsiktiga projekt, de hjälper inte. Detta menar professor Gun-Marie Frånberg, efter att ha analyserat jämställdhetsprojekt i skolan på uppdrag av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan.

I rapporten Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt (SOU 2010:83) presenteras och analyseras projekt, metoder och insatser för att främja jämställdhet i skolan från drygt 50 kommuner. Förutom att ge en bred bild av hur jämställdhetsarbetet på landets skolor ser ut avslutas rapporten också med förslag kring hur lärarutbildningarna skulle kunna bli bättre på att ge sina studenter kunskap om genus och jämställdhet. Rapporten beskriver också några lämpliga steg i en modell för jämställdhetsarbete i skolorna. Författare är professor Gun-Marie Frånberg, verksam vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

- Om lärarna ska kunna bidra till ökad jämställdhet i skolan måste de erbjudas kompetensutveckling. Jag tror också det är viktigt att ta in jämställdhetsperspektivet i ämnesundervisningen, säger Gun-Marie Frånberg.

Ett sådant perspektiv måste utvecklas medvetet och inkluderas inom respektive disciplin vid våra lärosäten. Det innebär att skolorna på sikt kommer bort ifrån det kortsiktiga tänkandet och synen på att jämställdhet är något man bara arbetar med då och då.

- Gun-Marie Frånbergs rapport visar hur viktigt det är att jämställdhet är en del av undervisningen och inte sker i projektform, säger Anna Ekström, ordförande i DEJA.

Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.

Relaterat
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt. Jämställdhetsarbete i skolan

Kontakt:
Anna Ekström
Ordförande i DEJA
070-549 35 50

Gun-Marie Frånberg
Rapportens författare
090-786 62 05
070-255 62 05

Ulf Andersson
Sekreterare i DEJA
070-246 74 30