DIU – Datorn i utbildningen

Långt borta men nära - nätbaserad utbildning en självklar del av svensk skola

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 13:43 CEST

Nätbaserad utbildning är ett komplement till fysisk som kommit för att stanna. Den har redan blivit standard i svenskt arbetsliv och är i dag en självklar del av vårt lärande, både formellt och informellt.

Vid ett seminarium i Almedalen i dag betonades att:
• Det handlar om tillgång till många och rikhaltiga källor
• Det handlar om tillgång till kvalificerade lärare
• Det handlar om tillgång till kurskamrater
• Det handlar om flexibla studieformer, anpassade efter elevers individuella behov
• Det kan gälla en enstaka föreläsning, en kurs, en hel utbildning eller en hel skola
• Det kan vara distansöverbryggande eller utgöra ett komplement till en campusbaserad kurs
 
Utbildningsdepartementet behöver komplettera den lagda SOU med ett internationellt perspektiv och med en fördjupad analys av de nätbaserade möjligheterna.  Försöksverksamhet behöver stödjas, uppmuntras och utvärderas.
 
Skolverket bör
• få i uppdrag att följa det internationella utvecklingsarbetet inom området.
• få i finansierat uppdrag att bedriva eller medverka i försök med nätbaserade kurser och nätbaserad examination och prov.
 
Svensk skola bör (liksom High School i många amerikanska delstater) införa obligatoriska nätbaserade inslag som komplement, för att skapa vana vid dessa arbetsformer.
 
Sverige ligger i topp vad gäller tillgång till datorer och mobiler, liksom till mobilt bredband och Internet. Hälften av alla 3-åringar använder internet. Hur tar vi vara på de digitala möjligheterna för att skapa de bästa och likvärdiga förutsättningarna för alla i skolan?

I samband med seminariet släppte stiftelsen DIU en rapport i form av en artikelsamling kring nätbaserad undervisning. Ladda ner rapporten (pdf)
 
Kontaktperson:
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
tel: 070-710 44 53
Mail

Stiftelsen DIU ger ut tidskriften DIU, driver lärarpriset Guldäpplet, BETT-resor och konferensen Framtidens lärande och mycket annat i samverkan med partners: www.diu.se