Akademikernas a-kassa

Långt kvar till en bättre a-kassa

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 16:41 CEST

Ändrade regler för deltidsarbetslösa och pensionärer - det är ett par av de förändringar som Akademikernas a-kassa påtalat behövs och som regeringen nu tar upp i budgetpropositionen. Men det är fortfarande mycket som återstår för en bättre och enklare a-kassa.
- Vi börjar bli lite otåliga, det borde inte behöva ta så här lång tid, säger Anna Glennert, försäkringsansvarig på Akademikernas a-kassa.

Deltidsbegränsningen – svår att förstå
Igår fick riksdagen budgetpropositionen på sitt bord. Men det som är nytt när det gäller a-kassan blev känt redan för flera veckor sedan. Bland annat avser regeringen att ändra reglerna för deltidsarbetslösa så att det blir möjligt att vara arbetslös på deltid och få a-kassa i 60 veckor, istället som för idag 75 dagar.
- Det här är en av de regler som vi får flest frågor om och det har varit en utmaning att förklara varför den som arbetar mycket under en vecka och samtidigt får a-kassa kan göra det under ganska lång tid medan den som tar kortare påhugg snabbare trillar ur försäkringen, säger Anna Glennert, försäkringsansvarig på Akademikernas a-kassa.

Pensionsuttag påverkar ersättningen
Frågan om hur förtida uttag av pensionspengar påverkar ersättningen från a-kassan är också något som Akademikernas a-kassa har påtalat flertalet gånger för beslutsfattarna. I dag får den som tar ut allmän ålderspension ett större avdrag på ersättningen från a-kassan än den som tar ut tjänstepension. Och även om man återkallar sitt pensionsuttag går det inte att stoppa påverkan på ersättningen på a-kassan – den blir lägre.
- Vi tycker att det är orimligt att du som enskild ska förstå att uttaget av pension, även om det är väldigt litet, kan få påverkan på den ersättning du skulle få om du blir arbetslös, säger Anna Glennert.

Det har tagit väldigt lång tid
Regeringen har hänvisat till att de flesta förändringar kommer att presenteras i en departementsskrivelse som är tänkt att komma under hösten 2016. Och det är inte första gången som regeringen funderar på de här förändringarna. Socialförsäkringsutredningen utredde socialförsäkringarna i fem år och kom med sitt slutbetänkande för ett och ett halvt år sedan, i mars 2015.
- En del av de här förändringarna har stötts och blötts under många år, långt innan man tillsatte en utredning, och vi tycker att man borde kunnat hantera dem för länge sedan. Mycket handlar om att göra det mer enkelt och lättöverskådligt för den enskilde, idag är det till exempel väldigt svårt att förutse hur mycket du kommer att få i ersättning om du blir arbetslös, säger Anna Glennert.

Akademikernas a-kassa är a-kassan för alla akademiker. Hela arbetslivet.
Vi är Sveriges största a-kassa med 690 000 medlemmar. I dag har vi en arbetslöshet på 1,0 procent. Att vara medlem hos oss kostar 100 kronor i månaden.