KK-stiftelsen

LÅNGT KVAR TILL MÅLET OM IT-PEDAGOGIK FÖR ALLA LÄRARSTUDERANDE

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:38 CET

Trots att nio av tio lärarstudenter vill använda IT som pedagogiskt verktyg har endast hälften obligatorisk IT-utbildning under studietiden. Endast var tredje student är nöjd med IT-kunskaperna de får på lärarutbildningen.

I KK-stiftelsens nya rapport "IT och lärarstuderande 2005" har 2000 lärarstuderande över hela landet tillfrågats om tillgång, användning och attityder till IT.

- Tidigare undersökningar har visat ännu lägre andel lärarstudenter som är nöjda med sina kunskaper om IT som pedagogiskt verktyg, så det här kan vara ett tecken i rätt riktning. Genom vår satsning på IT i lärarutbildningen vill vi ytterligare bidra till en positiv utveckling på lärarutbildningen, säger Yngve Wallin, programansvarig på KK-stiftelsen.

Undersökningen visar att en stor majoritet av lärarstudenterna har grundläggande IT- och datorfärdigheter. Däremot är användningen av IT i själva utbildningen inte alls lika utbredd; för bara var femte student ingår IT i de ämnesinriktade kurserna. Lika låg är andelen studenter som tycker att kunskaper om IT som ett pedagogiskt verktyg förmedlas på ett bra sätt under utbildningen, trots att nio av tio vill använda IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Det är alltså långt kvar innan alla lärarstudenter får den utbildning om IT som är målet för KK-stiftelsens satsning på lärarutbildningen de kommande tio åren.

- Många blivande lärare lämnar utbildningen utan nödvändiga kunskaper för arbetet i en modern skola. Den skolledare som anställer en nyutbildad lärare vet oftast ingenting om hans eller hennes förmåga att arbeta med IT som ett pedagogiskt verktyg. När lärarstudenternas kunskaper varierar kraftigt äventyras i förlängningen ambitionen om ett likvärdigt skolsystem, säger Stig Roland Rask, projektledare på KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen satsar 100 miljoner på att stärka IT i lärarutbildningen. Det är den största satsning på IT i skola och utbildning som gjorts sedan statens miljardprojekt IT i Skolan (ITiS) i slutet av 90-talet. Satsningen genomförs i samarbete med lärarutbildningar, kommuner och näringsliv.

För ytterligare information, ta kontakt med:

Yngve Wallin, programansvarig, 08-56 64 81 50 , 0733-47 81 50
Stig Roland Rask, projektledare, 08-56 64 81 48 , 0733-47 81 48 Christina Ehneström, programchef, 08-56 64 81 20, 0733-47 81 20

Du kan ladda ner attitydundersökningen IT och lärarstuderande 2005 från http://www.kks.se/attitydundersokning_2005