Statistiska centralbyrån, SCB

Långt liv för invandrare i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:41 CEST

Ur tidskriften Välfärd nr 3 2004: Långt liv för invandrare i Sverige

Invandrare i Sverige lever längre än landsmän i det forna hemlandet. Livslängden för kvinnor från Iran, Irak och Indien bosatta i Sverige är 10–15 år längre än i hemländerna. Män från Ryssland lever i genomsnitt 17 år längre i Sverige än i sitt forna hemland och män invandrade från Etiopien lever hela 24 år längre. Ett undantag finns emellertid – för invandrade kvinnor och män från Finland bosatta i Sverige är livslängden kortare än i Finland.

Att invandrare i Sverige lever längre än kvarboende i födelselandet förklaras till viss del av att flyttare har specifika egenskaper, t.ex. kan de ha bättre hälsa än landsmän i det forna hemlandet. En annan orsak till ett längre liv är att man flyttar till hälsosammare och säkrare förhållanden.

Att finländare som flyttat till Sverige lever kortare än befolkningen i hemlandet kan bero på en negativ selektion av personer som flyttat till Sverige, livsstilsfaktorer och att man lever som ensamstående i större utsträckning. Det är välkänt att ensamstående, framförallt frånskilda, har högre dödlighet än sammanboende.

Publikation
Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.