Abbott

Långtidsdata visar att behandling med Abbotts HUMIRA® (adalimumab) bibehåller symptomfrihet hos vuxna patienter med Crohns sjukdom i upp till tre år

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:30 CEST

HUMIRA är den första TNF-hämmaren med långtidsdata vid Crohns sjukdom i produktresumén inom Europeiska Unionen

Data från kliniska prövningar visar att behandling med Abbotts HUMIRA® (adalimumab) gav symptomfrihet som bibehölls i upp till tre år hos patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom. Majoriteten av patienterna som behandlades med HUMIRA – och som var symptomfria efter ett år – var symptomfria även efter ytterligare två år. På basis av dessa resultat ingår nu data om 3 års varaktig symptomfrihet i HUMIRAs produktresumé för länder som tillhör Europeiska Unionen.

Över 800 000 människor i Europa har Crohns sjukdom som är en allvarlig, kronisk och inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen.

”När en patient väl är symptomfri, är målet att bibehålla detta tillstånd så att patienten kan bibehålla sitt förbättrade vardagsliv och undvika allvarliga komplikationer”, säger Remo Panaccione, MD, chef för kliniken för inflammatorisk tarmsjukdom och för den gastroenterologiska utbildningen vid University of Calgary, Kanada. ”Dessa resultat visar att HUMIRA effektivt upprätthåller symptomfrihet till och med det tredje behandlingsåret.”

Resultaten kommer från de öppna kliniska prövningarna ADHERE och CLASSIC II. Totalt 272 patienter från ADHERE och 117 patienter från CLASSIC II följdes under minst 3 år med öppen HUMIRA-behandling. Resultaten visar att 69,5 % av patienterna (189 av 272) i ADHERE och 75,2 % av patienterna (88 av 117) i CLASSIC II fortfarande var symptomfria efter 3 års behandling. Det kliniska svaret upprätthölls också hos 85,7 % (233 av 272) respektive 87,2 % (102 av 117) av patienterna.

“Människor med Crohns sjukdom söker efter behandlingar som kan hjälpa dem att uppnå och bibehålla långsiktig symptomfrihet”, säger Eugene Sun, vice vd för Global Pharmaceutical Clinical Development vid Abbott. ”HUMIRAs förmåga att inducera och upprätthålla symptomfrihet är väl dokumenterad och dessa data förstärker HUMIRAs ställning som en effektiv behandling vid Crohns sjukdom.”

Om Crohns sjukdom
Crohns sjukdom är en allvarlig, kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom i magtarmkanalen. I de flesta fall påverkas den sista delen av tunntarmen, som kallas ileum, men sjukdomen kan drabba alla delar av mag-tarmkanalen, från munhåla till tjocktarm. Till symtomen hör bl.a. diarré, buksmärta, feber och blödningar från tarmen.

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska kontor i Solna.
www.abbott.se
www.abbott.com