Alecta

Långtidssjukskrivningarna faller

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 12:27 CEST

För första gången minskar nu antalet nya långtidssjukskrivningar. Det visar Alectas Hälsobarometer för det första halvåret.

Hälsobarometern för det första halvåret 2003 visar att antalet nya långtidssjukskrivningar (längre än 90 dagar) har minskat med 2 procent jämfört med samma period förra året. Det är första gången i Hälsobarometerns historia som en minskning av antalet långtidssjukskrivningar observerats.

- Redan i förra Hälsobaromentern kunde vi se att ökningen av de nya sjukfallen inte var lika många som tidigare. Nu ser vi en faktisk minskning vilket är glädjande, säger Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor på Alecta.

Det första halvåret inrapporterades 8 899 nya fall. Det ska jämföras med 9 058 nya under motsvarande period förra året.

- Det är för tidigt att säga om minskningen är bestående eller tillfällig. Min känsla är att alla inblandade parter i sjukskrivningsproblematiken har fått en ökad insikt som kanske börjar ge resultat, säger Birgitta Rolander.

Alecta ser i sitt arbete många goda exempel på företag som har uppmärksammat problemet och vidtar åtgärder som ger resultat.

- Vår ambition är att lyfta fram dessa företag i olika sammanhang. Bland annat genom Alectas utmärkelse Sveriges Bästa Arbetsplats den 29 oktober, säger Birgitta Rolander.

Hälsobarometern visar också att antalet nya långa sjukskrivningar per 1 000 anställda förra året var 24 procent färre i företag med färre än 21 anställda jämfört med övriga företag.

Hela Hälsobarometern finns på alecta.se

För mer information
Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor, Alecta 08-441 65 50, 070- 876 39 84
Johan Anderson, pressansvarig, Alecta 08-441 68 11, 070-288 68 11