Länsförsäkringar

Långvarig sjukdom största hotet mot hushållsekonomin

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:59 CEST

Hela 61 procent av svenskarna anser att hushållsekonomin skulle hotas om de drabbas av långvarig sjukdom. 24 procent ser långvarig sjukdom som ett stort hot medan 37 procent ser en sådan som ett visst hot, visar en undersökning av Länsförsäkringar.

– Män och kvinnor ser olika hotbilder och störst skillnad är det i hotet om partnern avlider. 46 procent av kvinnorna är oroade för detta och dess konsekvenser för privatekonomin, medan 36 procent av männen är det, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Arbetslöshet upplevs som ett nästan lika stort hot som långvarig sjukdom. 53 procent ser arbetslösheten som ett hot medan 51 procent ser energikostnader som ett hot. Bolåneräntor, renovering av bostaden och separation från sin partner ses som de minsta hoten mot hushållsekonomin.

– Undersökningen visar att många faktorer kan ställa till ekonomiska problem för hushållen. Därför är det viktigt att se över hela den privatekonomiska bilden med lån, sparande och försäkringar, säger Elisabeth Hedmark.

Största hoten mot hushållsekonomin:
1. Långvarig sjukdom 61 %
2. Arbetslöshet 53 %
3. Energikostnader 51 %
4. Partner avlider 41 %
5. Fastighetsskatten 38 %
6. Separation från partner 35 %
7. Renovering av bostaden 27 %
8. Bolåneräntorna 27 %

Hela undersökningen finns på www.lansforsakriingar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
7 394 personer mellan 20 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 10 september-10 oktober 2005 av Hermelin Nordic Research.


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.