NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Låt barnen beskriva sin bästa dag på fritids!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 13:19 CET

NCFF vill uppmärksamma "Fritidshemmens dag" den 10 maj genom att samla in barns tankar och idéer om det bästa med att vara på fritids.

Vi vill få in så många roliga bidrag som möjligt där barn beskriver hur en bra dag på fritids kan se ut och hur den bästa tänkbara dagen på fritids skulle kunna se ut om man fick önska.

Pris till bästa bidraget

Det bästa bidraget kommer att utses av NCFF och vi kontaktar och offentliggör sedan vinnaren på Fritidshemmens dag den 10 maj.

Priset innebär att vi på NCFF kommer på ett personligt besök till ditt fritidshem. Under en halvdag kommer vi tillsammans med er genomföra olika aktiviteter som förhoppningsvis kan bidra till ökad inspiration, ny kunskap och roliga upplevelser!

Så här går det till:

Barnen kan antingen enskilt eller i grupp skicka in sitt bidrag. I bidraget ska de beskriva hur en bra dag på fritids kan se ut samt hur den bästa tänkbara dagen på fritids skulle kunna se ut.

Barnen kan antingen filma, fotografera, skriva, måla eller använda sin fantasi fritt och beskriva på annat sätt.

Vi hoppas på många olika exempel på vad som händer på fritidshemmen runt om i landet. Tänk på att om ni skickar in bilder eller filmer är det viktigt att dessa är godkända för publicering.

OBS! Ditt bidrag måste vara oss tillhanda senast den 26 mars 2011

För eventuella frågor eller funderingar kontakta Sofia Green via
e-post sofia.green@oru.se eller telefon 019-30 14 77

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu))

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.