Sveriges Informationsförening

Låt informatören ta helhetsansvaret för varumärket

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:41 CEST

Informationsbranschen ställer frågan om varumärkesfrågor hanteras otidsenligt och manar till en debatt i frågan.

- I dag är varumärket inte bara en logotype utan en tillgång som kan värderas, säljas och köpas, kommenterar Margaretha Sjöberg, generalsekreterare/vd på Sveriges Informationsförening. I varumärket finns hela företagets budskap och kommunikation samlat. Att låta reklam- eller marknadsavdelningen ensamt ta detta ansvar är otidsenligt. Informatören ska naturligtvis ta en övergripande roll för varumärkesarbetet.

Varumärket har växt från identifikationssymbol till en personlighet mättad med åsikter, attityd och identitet. Redan 1988 utropade tidningen The Economist året till "The year of the Brand". I dag ställer informationsbranschen frågan "Vem äger varumärket?" och tar upp sin syn på saken i ett ställningstagande Åsikt - Avsikt där den egna kåren, medier och företag inbjuds till debatt - "Vilket ansvar vill vi ha, och vilket ansvar tar vi som informatörer?"

Strategisk profilering är ett klassiskt ansvar för informatören, där det handlar om att skapa och vidareutveckla en tydlig och positiv bild av organisationen hos dess intressenter. I detta arbete talar man om identitet, profil och image - vilket är precis detsamma som att bygga varumärken. Det är bara det att det har handlat om att bygga företagets eller organisationens varumärke, istället för produkternas, och ansvaret har legat på informatörerna istället för marknadsförarna.

Där perspektiven möts
Marknadsföraren ansvarar för kommunikation med kunder om produkter och tjänster. Informatören ansvarar för information och kommunikation med alla intressenter om företaget/organisationen. Ett lyckat varumärkesarbete i dag kännetecknas av integrerat arbete och samordning mellan dessa roller.

Informatören kan inte abdikera
Att utveckla och förvalta organisationens image och förtroendekapital är ett varumärkesansvar, som informatören har och måste ta - oavsett om det handlar om internkommunikation, samhälls- eller mediekontakter, eller investerarrelationer. I all information och kommunikation krävs gedigen kunskap inte bara om produkter eller tjänster utan även insikt i affärs- och produktutvecklingsprocessen. Därför kan inte informatören avhända sig detta ansvar då informationsverksamheten påverkar organisationens image - även om det formella ansvaret för varumärket finns någon annanstans i organisationen. Bör företagen omorganiseras och är det dags för informatören att ta helhetsansvaret för varumärket?

Läs mer i bifogat dokument - Varumärket- Åsikt-Avsikt från Sveriges Informationsförening. Sveriges Informationsförening är en yrkesförening för professionella informatörer. Föreningen har i dag närmare 4500 medlemmar som arbetar i företag, organisationer, offentlig förvaltning eller som konsulter runt om i landet. Föreningens syfte är att öka insikten om att information och kommunikation påverkar alla verksamheters förmåga till framgång.

För mer information kontakta gärna
Margaretha Sjöberg, Generalsekreterare/vd Sveriges Informationsförening, tel 08-653 18 00 eller mobil 070-568 02 10

Läs detta pressmeddelande på vår hemsida. www.sverigesinformationsforening.se/pressrum/press_view.aspx?100

Med vänliga hälsningar
Sveriges Informationsförening
Box 12230
102 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-653 18 00 Fax: 08-651-10 88
http://www.sverigesinformationsforening.se/