CSR Factory

Låt inte CSR bli en pappersprodukt – använd det i er affärsutveckling

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 12:18 CEST

Tillhör du också gruppen företagsledare som har böcker om värderingsstyrning, ledarskap, effektivisering, organisationsstrategi, innovation och intraprenörskap på nattbordet?

Steget från textinnehåll till aktion är oftast långt, menar Helena Kurki, vd för World Care Events som anser att fler företagsledare borde använda CSR i sin affärsutveckling.

 Företagsledare som släpper in sina medarbetare i företagets sociala ansvarstagande bli populära arbetsgivare. CSR (Corporate Social Responsibility) ligger i tiden. Det skapar goodwill och stärker varumärkets profil samtidigt som det lockar ung kompetens.

– CSR kan göra skillnaden från den interna verksamheten hela vägen ut i den globala verkligheten, säger Helena Kurki som uppmanar företagsledare att självgranska sin verksamhet.

Grundprincipen är att allt som görs inom företaget görs med en ”world care”-stämpel där medarbetarna känner engagemang, motivation och ansvar.

World Care Events är CSR-konsulter som hjälper företag som saknar kunskap eller tid att själva sköta CSR-frågorna, ett Malmöföretag som specialiserat sig på Responsoring, där man agerar som katalysator mellan företag och samhällsentreprenörer.

– Många företagsledare har böcker om värderingsstyrning, ledarskap, effektivisering, organisationsstrategi, innovation och entreprenörskap på sitt nattbord. Men steget från böcker till aktion är oftast långt, säger Helena Kurki.

Miljöanalyser och CSR står ofta med pliktskyldigast i årsredovisningen trots att det är bevisat att aktivt CSR-arbete skapar både ökat börsvärde och ökade värden i företagen. Skall företag lyckas i framtiden måste CSR-frågorna hamna mer i fokus, integreras i verksamheten med delaktighet från medarbetarna, menar Helena Kurki. Särskilt om det är ett företag med unga anställda som eftersträvar en stark företagskultur. Risken är annars att medarbetarna känner sig utanför och saknar engagemang.

Problemet för många företag är att de inte vet hur de ska förankra sina CSR-investeringar internt. Andra har kanske redan etablerade samarbetspartners, men saknar resurser för genomförandet. Här fungerar World Care Events som en brobyggare mellan företag och sponsormottagare.

– Vårt arbete är att vägleda och öka effekten av CSR-aktiviteter i företagen, säger Helena Kurki.

Hungerprojektet, Mentor och Moomsteatern i Malmö är bara några exempel på projekt och organisationer som fungerar som samarbetspartners. Det räcker inte med att arrangera enstaka events, internt eller externt. CSR skall vara en del av varumärket.

– Att bara byta ut den årliga jullaxen till de anställda mot pengarna till välgörande ändamål är inte tillräckligt. Det krävs en aktivitetsplan med att tydligt ställningstagande att företagen vill ta ett större samhällsansvar, säger Helena Kurki. Exempelvis kan företaget bjuda in föredragshållare som berättar om ledarskapsutbildning i Indien. Eller vid varje personalsammankomst diskutera samhällssatsningar där företaget visar att de bryr sig. Företaget får ökad ”vi-känsla” och blir attraktiv arbetsplats. CSR gör företagen konkurrenskraftiga, gör att de attraherar ung arbetskraft och nya kunder. Ryktesspridningen med dagens sociala medier går oerhört snabbt. Kommunikation kan stärka ett varumärke lika väl som det kan stjälpa. Företagsledare som satsar på CSR har bättre förutsättningar att lyckas än de som inte gör det.

Kim Hall

World Care Events har sitt säte i Malmö och hjälper företag att bygga in det sociala ansvarstagandet som en naturlig del i företagets strategi och affärsplan. Företaget fungerar som en brygga mellan näringslivet och den ideella sektorn.