Moderaterna

Låt inte Försvarsberedningen bli ett spel för gallerierna, Leni Björklund

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 15:30 CEST

- Vilket värde har Försvarsberedningen nu när försvarsminister Leni Björklund har givit miljöpartiet och vänsterpartiet veto i frågor som omfattar stora delar av försvarspolitiken? Den frågan har inte fått något tillfredsställande svar och därför vill jag att försvarsministern kommer till riksdagen och svarar på mina frågor.

Det säger moderaternas försvarspolitiska talesman Ola Sundell i en kommentar till den interpellation som lämnats till försvarsminister Leni Björklund i riksdagen i dag.

- Jag vill ha garantier för att arbetet i Försvarsberedningen inte förvandlas till ett spel för gallerierna där allt är uppgjort på förhand genom den överenskommelse som blivit känd genom att miljöpartiet publicerat den på sin hemsida – inte genom att försvarsministern informerat riksdagen och försvarsutskottet.

Interpellationen, som leder till att försvarsministern kommer till riksdagen för att debattera frågorna, bifogas nedan i sin helhet.

-----

Till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvarsberedningens fortsatta arbete mot bakgrund av försvarsöverenskommelsen med samarbetspartierna.

Genom försvarsbeslutet 2004 har den socialdemokratiska regeringen tagit principiellt avgörande steg att medvetet ge miljöpartiet och vänsterpartiet ett avgörande inflytande över Sveriges försvars- och säkerhetspolitik samt Sverige möjligheter att bidra på dessa områden inom det europeiska samarbetet.

Till detta skall läggas den senaste uppgörelsen med vänsterpartiet och miljöpartiet, där partiernas inflytande i försvarsfrågan har utvecklats till ett veto på försvarspolitikens område. Denna uppgörelse blev känd genom att miljöpartiet publicerade den på sin hemsida på Internet. Försvarsministerns kommentar fick allmänheten ta del av genom att försvarsministerns pressekreterare fick läsa upp ett skriftligt uttalande i Sveriges radios nyhetssändningar.

Av överenskommelsen mellan socialdemokraterna och stödpartierna framgår att man skall vara överens om bland annat följande:

- Alternativa lösningar kring överbryggningsåtgärder inom flygteknikområdet.
- Nödvändig utvecklingskompetens inom flygteknikområdet. Beslut krävs under 2005,
- Hur flygteknikområdet skall beskrivas och kommenteras i samband med att budgetöverenskommelsen ges offentlighet.
- Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag till budgetproposition 2007.
- Översynen av Försvarsmaktens operativa inriktning.
- Den planerade särpropositionen till följd av Försvarsförvaltningsutredningen samt krishanteringspropositionen, som båda planeras läggas under våren 2006.

Socialdemokraternas försvarspolitiska uppgörelse med miljöpartiet och vänsterpartiet är förvånande då dessa partiers förhållningssätt till försvars- och säkerhetspolitiken av statsministern använts som argument mot att släppa in dem i regeringen. Detta verkar alltså ha ändrats, och miljöpartiet och vänsterpartiet talar nu också om ministerposter i en kommande koalitionsregering.

En konkret fråga som påverkas av miljöpartiets och vänsterpartiets veto i enlighet men den ovan beskrivna överenskommelsen är det fortsatta arbetet inom Försvarsberedningen. Kort sagt är frågan vad som kvarstår att bereda när en överenskommelse redan är sluten? I en så viktig fråga som inriktningen av det svenska försvaret kan vi inte riskera att Försvarsberedningens arbete förvandlas till ett spel för gallerierna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till försvarsministern:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att garantera för Försvarsberedningen och för svenska folket, att den ingångna överenskommelsen med miljöpartiet och vänsterpartiet inte påverkar Försvarsberedningens självständighet?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att ett klargörande om Försvarsberedningens mandat och inriktningen på arbetet ska komma Försvarsberedningen till del?

Ola Sundell (m)