Moderaterna

Låt inte multihandikappade bli kommunala spelbrickor

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 16:15 CEST

- Storstadskommuner anklagas för att ”dumpa LSS-fall”- multihandikappade - hos mindre kommuner. Multihandikappade riskerar att bli oönskade invånare och småkommuner ruineras. Att socialdemokraternas utjämningssystem skulle få denna typ av konsekvenser var lätt att förutspå, vilket också påpekades av oss moderater i god tid innan systemet trädde i kraft. Det säger den moderata riksdagsledamoten och moderaternas talesman i socialförsäkringsfrågor Per Westerberg i en interpellationsdebatt i dag.

- Nu krävs handling. I Vingåker och Finspång medför kostnadsövervältringen behov av en skattehöjning med hela två kronor enbart för detta. Detta är okänsligt och fullständigt ohemult mot dessa små och fattiga kommuner. Det kommer – om det får fortsätta – även att leda till tragik för de funktionshindrade.

Den 1 mars 2004 infördes ett nytt kostnadssystem för insatser enligt LSS (lag om stöd och service till funktionshindrade). Systemet innebär att kommunen där den funktionshindrade är bosatt och får insatser enligt LSS, är den kommun som har rätt till ersättning från uitjämningssytemet. Men kostnaderna är ofta radikalt olika schablonersättningarna enligt systemet.

Tidigare stod den kommun som den funktionshindrade ursprungligen kom ifrån för kostnaderna genom särskilda avtal. Det nya utjämningssytemet skulle kunna fungera om värdkommunerna verkligen fick kostnadstäckning. Så är ofta inte fallet, då olika funktionshindrade kräver radikalt olika kostnader i förhållande till vad systemet ger.

- Det enda rimliga borde vara att den politiska instans som beslutat om rättighetslagen också tar kostnaden för densamma med finansiering inom den kommunala skatteutjämningen.