Svenska Vård

Låt kvalitetsfrågorna ta täten i välfärdsutredningen

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 09:10 CEST

Idag valde Riksdagen att rösta för Finansutskottets initiativ om en förändrad inriktning på den välfärdsutredning som regeringen tillsatt. En majoritet i Riksdagen vill att regeringen ska utreda ett ”Ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster.”

- Att utreda välfärdssektorn är viktigt, därför menar vi att välfärdsutredningen skulle må bra av en bred politisk samsyn om vad som ska utredas, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

- Vi har hela tiden önskat att utredningen ska ha kvalitetsfrågorna som utgångspunkt och absoluta kärna. Det är ju kvaliteten i välfärden som har störst betydelse för vård- och omsorgstagarna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

- Välfärdsutmaningarna vi talat om i många år är redan här, vi har inte tid att diskutera fel frågor. Låt oss nu istället koncentrera oss på innehållet och utvecklingen av välfärdstjänsterna. Det är kanske inte fler regleringar vi behöver utan mer fokus på tillsyn, utvecklad uppföljning, kompetensförsörjning och bättre ersättningssystem, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

För ytterligare information:

Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård
0709-844099 (mb)

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.