Luleå Näringsliv

Låt oss presentera Vd:n för Kronan Exploatering AB i Luleå

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 07:30 CEST

Nu är Verkställande direktören för Kronan Exploatering AB utsedd. Bolagets styrelse bjuder in till pressträff för att presentera den som ska leda arbetet med att utveckla en ny stadsdel i Luleå.

Kronan Exploatering AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att säkerställa att Kronanområdet utvecklas till en ny stadsdel i Luleå. Stadsdelen Kronan förväntas tillföra Luleå ett stort antal nya bostäder samt ett lokalt centrum. Ett sådant centrum förväntas även betjäna den befintliga och planerade bostadstillväxten i direkt anslutning till Kronanområdet. Kronan är ett viktigt led i Luleås tillväxt av 10 000 nya medborgare.