Stockholms Läns Landsting

Låt Stockholmarna åka båt istället för bil (mp)

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:58 CET

Redan beslutade kollektivtrafiksatsningar på Stockholms vatten läggs på hyllan av Stockholms stads nya majoritet för att ha råd med väginvesteringar.

Miljöpartiet i landstinget kritiserar miljöborgarråd Ulla Hamiltons upphandlingsstopp och påpekar att nya båtlinjer är efterfrågade och viktiga för att minska trafikens koldioxidutsläpp.

Kollektivtrafik på vatten är populär – bland både pendlare och turister. Utbyggd båttrafik skulle kunna bidra till att länka ihop befintlig kollektivtrafik på tvären och avlastar buss, tåg och tunnelbana. Med nya miljövänliga bränslen bidrar båttrafik även till minskade koldioxidutsläpp.

– Det är ansvarslöst av miljöborgarråd Ulla Hamilton att stoppa upphandlingen av biogasbåtar som tidigare majoritet har beslutat, säger landstingsledamot Viviann Gunnarsson (mp). Invånarna i nya bostadsområden som till exempel Nacka och Hammarby Sjöstad väntar otåligt på de nya båtarna som skulle innebära en markant förbättring av kollektivtrafiken mot dagens situation.

Enligt Ulla Hamiltons förslag ska de reserverade 165 miljoner kr omfördelas till gatudrift. Det gynnar varken hälsan eller miljön.

– Majoritetens strävan att riva upp cykelbanor för att ge plats åt bilarna och höja hastigheten i biltrafiken är bara ännu ett groteskt exempel för de borgerliga partiernas världsfrånvända satsning på privatbilism, säger oppositionslandstingsråd Raymond Wigg (mp). Den aktuella klimatdebatten nonchaleras fullständigt av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i stadshuset.

För mer information, ring

Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16

Viviann Gunnarsson (mp) 070-352 03 55