Miljöpartiet de gröna

Låt stockholmarna sköta mer av närmiljön själva - i avtal med staden

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 10:01 CEST


- Många stockholmare skulle gärna engagera sig för trevligare närmiljö, det kan handla om en rabatt eller barnens naturliga lekplats. Med fler brukaravtal med enskilda och föreningar kan staden stärka delaktigheten i skötsel och utveckling av grönområden. Det föreslår Åsa Romson, (MP), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad i en skrivelse.
Några stadsdelar har framgångsrikt arbetat med brukaravtal men modellen har inte utvecklats. Nu ökar intresset att lära sig om växter och trädgårdens insekter, också bland alla de som saknar egen trädgård. Samtidigt ökar nedskräpningen.

- Med ökad delaktighet i närmiljön stärks sociala strukturer, det kan leda till mindre nedskräpning, säger Åsa Romson. Exempelvis borde förskolegrupper engageras i skötseln av "sin" lekskog eller ett intresserat äldreboende få ansvar för utvecklingen av en ny rabatt längs "deras" promenadstråk.

För ytterligare information:
Åsa Romson, (MP), vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 0730-92 13 28
Karin Kressner, borgarrådssekreterare, 076-122 96 01
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad