Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Låt Vätterstad betala höghastighetsbanan

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 14:28 CEST

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Låt Vätterstad finansiera höghastighetsbana

Den som åker motorvägen utefter Vättern brukar beundra utsikten. Varför inte bo på en sådan vacker plats? Varför inte bygga ett samhälle som kan hjälpa till att finansiera höghastighetsbanan till Jönköping?

Mellan Linköping och Jönköping är det cirka 13 mil. Om man räknar med 2 miljarder kronor milen för höghastighetsbana blir det 26 miljarder kronor för sträckan.

Om man gjorde en station, låt oss kalla den Vätterstad, i ett läge förslagsvis ovanför Gränna, och om man lät varje tomt inklusive andel i vägar vara 500 kvadratmeter kunde man på en kvadratkilometer få plats med 2.000 tomter och kanske 4.000 invånare. Då blir det inte mer än högst 500 meter att gå till stationen. Det tar fem minuter. Om man kan tänka sig att gå tio minuter ryms det fyra gånger så många tomter inom gångavstånd. Minskas tomstorlek tillhälften ryms dubbelt så många till under förutsättning av att stationen läggs i tunnel så att man inte behöver skyddsavstånd till järnvägen, men det torde vara ett problem i terrängen. Problemet är väl snare att man får tänka sig markhissar för kommunikation i den starkt sluttande terrängen.

Med så nära ett bra kommunikationsmedel behövs inte bilen för dagligt bruk, utan man hyr bara en bil när man behöver det. Det går inte åt mycket yta för vägar, och det gör avstånden korta. I en normal stad upptas hälften av bilytor och det gör att avstånden fyrdubblas.

Om varje tomt belastas med krav på att köpa järnvägsobligationer eller aktier för en miljon blir det en miljard för varje tusental tomter. Med 16.000 tomter blir det 16 miljarder kronor och betala en god del av sträckan. Fler järnvägsobligationer borde kunna säljas på öppna marknaden. Det är brist på trygga räntebärande papper. Andra bansträckningar kan delfinansieras på samma sätt. Om de görs som realränteobligationer och kopplas till reseförmåner kan attraktiviteten ökas.

En miljon kronor kan tyckas ge Stockholms-priser på tomten, men här det frågan pm ett toppenläge. Ostört, utsikt, en kvart till Jönköping, en halvtimme till Linköping med interregionaltåg och därifrån på en timme till Stockholm med höghastighetståg. Många resande kan ge underlag för höghastighetståget att stanna i Vätterstad.

Från staden kan en linbana leda ner till Gränna och kanske vidare ut till Visingsö för att öka befolkningsunderlaget och för att bli en turistattraktion i sig. Kanske kan den gå upp till toppen av berget för att få strålande runtomsikt. Den kan kanske kan finansieras av någon sattelitstad på vägen.

Problemet är hur bullret från motorvägen kan avskärmas. Men det kanske löser sig genom minskad trafik på grund av stigande bränslepriser därför att oljan är på väg mot upphällning och alternativa bränslen inte räcker för att ersätta.

För att få framtidssäkra samhällen skall vi bygga på tåg. Energibehovet minskar till bråkdelen. Det finns övernog av el att hämta från förnybara källor till låga priser. Staden byggd utifrån tåget i stället för bilen blir trivsam, utan barriärer, buller och luftföroreningar, ägnad att gå och leka i. Samtidigt kan man snabbt resa långt bort. Här kan Vätterstaden bli första exemplet på framtidens städer.

Hans Sternlycke