Labora

Laboraskolan anser att uttalanden av Dagens Arbete och Expressen angående skolan är osanna och är att betrakta som förtal.

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:04 CEST

Laboraskolananser att uttalanden av Dagens Arbete och Expressen angående skolan är osanna och är att betrakta som förtal.

De kommentarer och uttalanden som nyligen framförts i Dagens Arbete och Expressen angående Laboraskolan är grovt osanna, utan saklig grund och kan utgöra ett brott mot lagen om "hets mot folkgrupp".

Helle Klein, redaktör för Dagens Arbete skriver att Laboraskolan är "ytterligare ett skolmisslyckande". Laboraskolan tillbakavisar detta uttalande som fördomsfullt och helt utan kännedom om fakta beträffande skolans verksamhet.

Skolinspektionen uttryckte ijanuari 2012 i tidningen Skolvärlden följande: ”Skolinspektionen har besökt Laboraskolan sju gånger på tre år. Det finns nog ingen skola i Sverige som haft fler besök. Mitt intryck är att Laboraskolan är bättre än många andra skolor. Miljön är lugn, skolan saknar disciplinproblem och har hög måluppfyllelse. Undervisningen är saklig och allsidig. Eleverna är studiemotiverade.”

Dagens Arbete och Expressen citerar Jakob Widström, ombudsman på Lärarnas riksförbund: "Laboraskolan är en skattefinansierad hjärntvätt… barn isoleras från övriga samhället” och ”Lagar stiftade av Sveriges riksdag gäller inte för de här eleverna”. Laboraskolan tillbakavisar dessa uttalanden som grovt osanna och utan saklig grund. Laboraskolan anser att denna attityd från en yrkesorganisation visar förakt för Skolinspektionen, vars arbete tillgodoser att alla skolor följer lagen och håller god utbildningsstandard.

Laboraskola är en allmän friskola och därmed icke-konfessionell. Skolan lär på inga sätt ut isolering från samhället utan arbetar helt enligt de nationella styrdokumenten för grundskolan och gymnasieskolan. Skolan följer regelverket och detta garanterar att eleverna får en undervisning som inte bygger på hjärntvätt.

Det är dags för massmedia att stå upp för friskolornas rättigheter och frihet. De främjar de grundläggande mänskliga rättigheterna om valfrihet för föräldrar och deras barn!

För mer information besök www.laboraskolan.org eller e-post info@laboraskolan.org