Labora

Laboraskolan förkastar Helle Klein:s partiska och fördomsfulla artiklar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2014 08:06 CEST

Ännu en artikel med överskriften ”Stäng sektskolan”.

Denna gång skriven av Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein. Artikeln visar på avsevärda brister och avslöjar en tydlig okunnighet om de nuvarande problemen i den svenska skolan.

Att använda Laboraskolan som ett slagträ i hennes förvrängda argumentation är skamligt. Det indikerar en bristande respekt för dess elever och lärare, ett förakt för deras engagemang och hårda arbete för målet att göra sin skola till en av Sveriges bästa.

Helle Klein hänvisar till Laboraskolan som ett exempel för det svenska skolsystemets sammanbrott, då hon menar att dess orsaker står att finna i friskolornas växande popularitet. En noggrann analys av både PISA och TIMMS säger oss dock något annat…

Under åren mellan 1995 och 2011 sjönk svenska matteresultat i TIMMS-rapporten med 56 poäng – men märk väl, huvuddelen av den nedgången fanns redan 2003. I detta tidiga stadium befann sig 96 % av de svenska eleverna fortfarande i kommunala skolor. Därmed är den svenska skolans utförsåkning en direkt följd av den dåvarande regeringens försummelse.

Därtill visar PISA-undersökningarna på en del intressanta fakta då de redovisar statistiken för privata och kommunala skolor åtskilt. I 2012 års undersökning föll resultaten med 34 poäng i kommunala skolor och under samma tid föll friskolornas resultat med endast 6 poäng.

Något som återigen bevisar att friskolor presterar mycket bättre än dess kommunala motsvarighet.

Helle Klein, vi från Laboraskolan och säkerligen andra friskolor med oss i Sverige fullkomligt förkastar dina partiska och fördomsfulla artiklar!

www.laboraskolan.org