Labs2

Labs² har ingått förlikning med huvudägarna bakom Vitel AS.

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:25 CEST


I januari 2007 vann Labs² Norge ASA i norsk tingsrätt en tvist från 2002 mot SEA Norge NUF gällande återförsäljning av telefoni. SEA Norge NUF blev dömt till att betala Labs² Norge ca 1,6 MNOK. Då bolaget var upplöst riktade Labs² i mars i år anspråk mot personerna bakom SEA Norge NUF, vilka är samma personer som står bakom Vitel AS.

Det är med dessa personer Labs² ingått förlikning.

För Labs² del får förlikning både en positiv resultat- och kassaflödespåverkan.

Kontaktpersoner:
Jonas Birgersson,
Koncernchef Labs², 0705-15 27 62.

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster, inklusive kompletta system för digital distribution av tv, film och musik. BRIKKS erbjuds till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Glitnir AB.