Labs2

Labs2 erbjuder 100 Mbps för 200 SEK extra per månad, via dotterbolaget Bredband2 AB.

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:15 CEST

Västerås och Lund blir de första orterna.

Erbjudandet innebär att Labs2 via bredbandsoperatören Bredband2 som andra operatören på europeiska markanden erbjuder 100 Mbps dubbelriktat till hushåll på den Svenska marknaden.

”Vi kommer att driva frågan tillsammans med alla de stadsnät som vi idag levererar bredband i. Priset kommer att bli ett påslag på 200 SEK per månad för uppgraderingen till 100 Mbps. De två nät som är först ut är Mälarenergi i Västerås samt vårt samarbete med HSB Skåne. Detta innebär att priset för slutanvändaren blir 375 SEK i Västerås och 450 SEK i Skåne för 100 Mbps” säger Jonas Birgersson, VD på Labs2.

”Mälarenergi är glada för att operatörerna i det öppna nätet trycker på och vill utnyttja det oerhört kraftig nät som har etablerats. Det är intressant att denna kraftfulla tjänst nu erbjuds, eftersom det finns en pågående diskussion om de öppna näten bidrar till utvecklingen. Denna tjänst bör ses som ett tydligt tecken på hur nya och prisvärda erbjudanden kan utvecklas.”, säger Robert Kjellberg, VD för Mälarenergi stadsnät.

”Personligen finner jag det spännande med denna typ av tjänster som varken ekonomiskt eller tekniskt är möjliga över t.ex. kabeltv-nät eller telefoninätet. Betänker man att ett hushåll kan spara in 125 SEK per månad på att byta till IP-telefoni blir stadsnät ett oerhört prisvärt alternativ. Även om man inte räknar med kostnaden för teleabonnemanget är det intressant att vi i stadsnäten kan erbjuda 100/100 Mbps för mindre än vad Telia tar för sin bästa ADSL produkt som ger 8/1 Mpbs.”, säger Jonas Birgersson.

För mera information, ring Jonas Birgersson på 070 515 27 62 eller
Robert Kjellberg, VD på Mälarenergi Stadsnät AB 073 920 95 55.

Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.