Labs2

Labs2 förvärvar operatören Wirelessbolaget AB

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 08:55 CEST

Labs2 har tecknat intentionsavtal gällande förvärv av Wirelessbolaget Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till maximalt 20 MSEK och är delvis prestationsbaserad. Betalningen är planerad att genomföras med egna nyemitterade Labs2-aktier. Affären beräknas vara slutförd innan september månads slut. Mera information angående affären kommer i samband med Labs2:s kvartalsrapport som släpps fredagen den 15 augusti.

"Kombinationen av Wirelessbolaget AB och Labs2 kommer att kunna skapa stor kundnytta. Det händer mycket intressant inom det trådlösa området och här är Wirelessbolaget väl positionerat vilket gör affären attraktiv för oss" säger Jonas Birgersson, VD Labs2.

"För Wirelessbolaget innebär affären att mera fokus kan läggas på kärnkompetens, att snabbt och effektivt nå så många användare som möjligt. Genom en kombination av rationella trådlösa uppkopplingar och tjänste-infrastrukturen Ti BRIKKS kan vi ge kunderna något mycket kraftfullt på kort tid.", säger Tommy Nord, grundare och VD på Wirelessbolaget AB.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller Tommy Nord 070 - 994 70 11.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och underlättar att själv välja och skapa digitala tjänster.

Wirelessbolaget Nordic är en ledande leverantör av trådlöst bredband till bostadsområden/kommuner, HotSpots, sjukhus och företag i Sverige. Med trådlöst bredband skapas nya möjligheter att nå ut med bredband till en stor del av Sverige.