Labs2

Labs2 Group AB expanderar i Norden - träffar avtal om förvärv av norska teleoperatören Port It ASA

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:44 CEST

· Labs2 Group AB ("Labs2") förvärvar majoriteten av aktierna i Port
It ASA ("Port It") genom riktad nyemission
· 74% procent av Port It:s aktieägare står bakom affären
· Förvärvet är villkorat bland annat av Labs2 bolagsstämmas
godkännande och att Labs2 blir ägare till minst 95% av aktierna i Port It
· Förutsatt full anslutning kommer Port It:s aktieägare att
kontrollera ca. 35% av aktiekapitalet och rösterna i Labs2.

Port It omsatte under de första tre kvartalen 2003 ca. 78 MNOK med ett
marginellt positivt resultat före finansieringskostnader. För 2002 var
motsvarande tal 63 MNOK och en förlust på 19 MNOK. Detta innebär att de
vuxit med 24% och förbättrat resultatet med nästan 20 MNOK. Ledningen
för Labs2 tror att Port It:s omsättning kommer att fortsätta öka, och
resultatet fortsätta förbättras (dock kommer resultatförbättringstakten
troligen att avtaga).

Logiken bakom affären
"Detta är ett stort steg i vårt strategiska arbete med att etablera en
skandinavisk standard för digital tjänste-infrastruktur. Genom förvärvet
av en komplett teleoperatör med verksamhet i Norge och, till viss del,
Danmark kommer vi att öka vår närvaro på dessa växande
bredbandsmarknader.

Affären visar att Labs2 är en intressant aktör i den fortsatta
konvergensen mellan telefoni och data. För användarna kommer vi att
underlätta konkurrens och genom detta uppstår kraftigt förbättrade
priser på bredband och telefoni. Med de befintliga kunderna som Port It
tillför kommer våra erbjudanden att vara tillgängliga i över tolv
nordiska städer, och nå väl över femtio tusen slutanvändare", säger
Jonas Birgersson.

"För Port It är detta ett spännande sätt att aktivt ta del i omdaningen
av den nordiska kommunikationsmarknaden. Tillsammans kommer vårt
erbjudande att bli betydligt vassare. Vi kan tillsammans med våra kunder
och partners etablera en tydlig Nordisk standard kring digitala tjänster
och det kommer skapa stora möjligheter för alla inblandade." Säger, Pål
Eivind Vegard Adm. Direktör på Port It.

Kompletterande tjänsteutbud
Port It är en Telecom Service Provider (TSP) och fungerar som
"telefabrik" för operatörer och tjänsteleverantörer i Skandinavien. Fram
till idag har huvudfokus varit Norge (med viss försäljning i Danmark och
Portugal), men som en del av Labs2 gruppen kommer Port It att erbjuda
sina tjänster också i Sverige.

Port äger all nödvändig infrastruktur för att operatörer och
tjänsteleverantörer skall kunna leverera värdeökande tjänster till sina
egna slutkunder. Detta kan göras med egen profil, eget "brand" och med
100% ägarskap till slutkunden. Port adresserar med andra ord samma
marknad som Labs2, med samma marknads-strategi, men med en annan och
kompletterande portfölj av produkter och tjänster. Det sammanlagda
erbjudandet till aktörer med eget nät, t.ex. energibolag eller stadsnät,
blir därmed komplett både för telefoni och bredband.

Detaljer om affären
Labs2 har träffat avtal med huvudaktieägarna i Port It om förvärv av
huvudaktieägarnas aktier i Port It, motsvarande sammanlagt 74.3% av
aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Avsikten är att inom de närmaste
veckorna träffa överenskommelse med ytterligare ett 40-tal aktieägare i
Port It om förvärv av fler aktier. Förvärvet avses att genomföras genom
en till aktieägarna i Port It riktad emission av aktier i Labs2.
Styrelsen för Labs2 har, under förutsättning av bolagsstämmans god
kännande, beslutat om emission av högst 49.197.671 nya aktier till
aktieägare i Port It. Förvärvet är villkorat bland annat av
bolagsstämmans godkännande och att Labs2 blir ägare till minst 95% av
aktierna i Port It. Den apportegendom i form av aktier i Port It som,
vid full anslutning, kan komma att tillföras Labs2 som vederlag för de
nyemitterade aktierna beräknas ha ett värde om cirka 45 miljoner kronor.

Den extra bolagsstämma som skall godkänna emissionen kommer att hållas
den 4 november 2003 och kallelse till stämman kommer att publiceras i
början av nästa vecka.


Mer om Port It ASA
Port It:s tjänster innefattar bland annat:
· Telefoni
· IN-tjänster
· Nummerportabilitet
· VoIP (Voice over Internet)

Tjänsterna produceras på Port It:s plattform som är knuten till det
norska och internationella telenätet. På detta sätt kan Port It leverera
tjänster utan att kunden själv måste investera i utrustning. Speciellt
noterbart är att Port It har en egen "IP-Gateway", som hanterar
gränssnittet mellan IP-telefoni och "vanlig" telefoni över det normala
telenätet. Detta betyder att kunder som äger sitt eget nät kan bli
fullvärdiga tjänste-leverantörer i sina nät. Ett samarbete med Port It
innebär:
· Färre ingångsättningproblem
· Reducerat investeringsbehov
· Snabbare färdig med nya tjänster (time-to-market)
· Minskad risk (det fungerar och är billigt!)
· Reducerad "Total Cost of Ownership"
· Möjlighet att komma igång med kommerciella tjänster, dvs sådana som
man kan ta betalt för

Port It har en relativt liten organization med 17 medarbetare, med solid
erfarenhet inom telekom och data. Port It har vuxit starkt sedan
etableringen, och har gått från MNOK 8 i omsättning år 2000 till MNOK 85
år 2002.

För mera information;
ring Jonas Birgersson på +46 70 515 27 62 eller
Pål Eivind Vegard på +47 400 00 101, e-mail: pev@portit.com - eller
se hemsida: www.portit.com

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.